Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Tájékoztató a CEPA 2002. november 29-i Igazgatósági Üléséről

A CEPA 2002. november 29-i, Brüsszelben megrendezett igazgatósági ülését Antonio Castelli elnök úr, az Olasz Szövetség képviselője nyitotta meg. A megnyitó után a résztvevők a szeptember 27-i madridi közgyűlés jegyzőkönyvét módosítás nélkül elfogadták.

Milagros Fernandez de Lezeta asszony, a Spanyol Szövetség képviselője beszámolt róla, hogy a pártoló tagság bővítése érdekében felvette a kapcsolatot a Dow Chemical vállalattal. A vállalat sajnos nem ismerte a CEPA-t. Ezért de Lezeta asszony felvetette, hogy készíteni kellene egy új, a CEPA-t bemutató levelet. Véleménye szerint a CEPA-nak az oktató központokra kellene összpontosítania, mint a legjelentősebb potenciális tagokra. Ehhez a véleményhez csatlakozott Oliver Richard főtitkár úr is.

Richard Strand úr, az Angol Szövetség küldötte felvételre javasolta a Dél-Afrikai Kártevőirtó Szövetséget, rávilágítva, hogy a CEPA-nak nem csak Európára kellene összpontosítania. Marc Esculier úr, Franciaország képviselője emlékeztette a jelenlévőket, hogy a dél-afrikai szövetség felvételével a CEPA-nak nehézségei adódhatnak más, Európán kívüli szövetség felvételével kapcsolatos kérések visszautasításakor. Oliver Richard kétségét fejezte ki egy ilyen döntéssel kapcsolatban, mivel véleménye szerint a CEPA-nak Európára kellene koncentrálnia, nem elfeledve a Szövetség fő célkitűzését, ami a szakma képviseletét és védelmét jelenti az európai intézményekkel szemben. A szavazás során a tagok – egy tartózkodással – elfogadták a Dél-afrikai szövetséget mint tagszövetséget, és a CEPA un. Belső szabályzat 2.3 pontjának megfelelően az 5 (egyéb) kategóriájába sorolták be, évi 500 Euro tagsági díj megfizetésével.

Oliver Richard felkérte a tagokat, hogy az Igazgatóságból egy vagy két személy kerüljön kijelölésre mint a szaklapokkal kapcsolatot tartó sajtófelelős. Dr. Bajomi Dániel és Marc Esculier önként vállalták a feladat ellátását 2003-ban.

A Szakképzési Munkacsoport előző napi ülését Andreas Lill foglalta össze. Aláhúzta, hogy az Európai Kártevőirtó Kézikönyv angol és a francia változata majdnem kész, a 6. fejezetet („Kártevőirtás”) kivéve. Marc Esculier megköszönte a tagok elmúlt évi segítségét, különösen megköszönve Milagros Fernandez de Lezetának a 7.4 („Mérgező tünetek és elsősegély-nyújtás”) fejezet megírását angol és francia nyelven.

A CEPA elnöke bemutatta Henk Scharp urat a Holland Kártevőirtó Oktatási Központtól, mint a Szakképzési Munkacsoport elnökének jelöltjét. Henk Scharp bemutatkozása előtt a tagok egyhangú döntést hoztak, amely szerint a Szakképzési Munkacsoport elnökét két évre választják, amely megújítható. Kérte, hogy a következő Igazgatósági Ülésre jelöljenek ki egy-egy képviselőt a Szakképzési Munkacsoportba, és tájékoztatott, hogy a Munkacsoport elnökének rendszeres jelentési kötelezettsége van az Igazgatóság felé. Rövid személyes bemutatkozását követően Henk Scharp urat a tagok egyhangúlag, egy tartózkodással megválasztották a CEPA Szakképzési Munkacsoport elnökének.

Dr. Bajomi Dániel bemutatta az új, felfrissített, Magyarországon kinyomtatott CEPA brosúrát.

A Leonardo da Vinci képzési program I szerződése után a Leonardo II szerződés is aláírásra került 2002. november 14-én.

Richard Strand, az Angol Szövetség képviselője bemutatta az Orlandoi Protokoll könyv változatát, amelyet minden CEPA tag elláthat aláírásával. Ezután átadta a könyvet a Titkárságnak, hogy az a brüsszeli irodában kerüljön elhelyezésre. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a következő USA Pest Management találkozóra, 2003. októberében Dallasban kerül sor.

Andreas Lill beszámolt a Párizsban, novemberben megrendezett PARASITEC kártevő kiállításon tartott előadásáról, amelyen mintegy 35 jelenlévő előtt ismertette a CEPA tevékenységét és célkitűzéseit.

Németh Mária