Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Beszámoló a MaKOSZ 2003. február 19-i választmányi üléséről

A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének legutóbbi választmányi ülésére 2003. februári 19-n került sor a BKIK székházában.

A határozatképes választmányi ülés a következő napirendi pontokat vitatta meg:

  1. Elnöki beszámoló
  2. Beszámoló a tagrevizió, illetve a tagdíjkorrekció eredményéről
  3. Jogszabályi kérdések megvitatása
  4. Beszámoló a Kommunikációs Állandó Bizottság munkájáról
  5. Beszámoló az Oktatási Állandó Bizottság munkájáról; HACCP továbbképzés előkészítése
  6. Beszámoló a minimál ár kialakításával foglalakozó Ad Hoc Bizottság munkájáról
  7. Tájékoztató a Szúnyogirtó Tagszövetség munkájáról, illetve az Országos Értekezlet előkészítéséről
  8. Egyéb

Dr. Bajomi Dániel megtartotta elnöki beszámolóját, amelyben tájékoztatást adott arról, hogy a MaKOSZ az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárától kért állásfoglalást a közalkalmazottként foglalkoztatott, és egyúttal vállalkozást végző egészségügyi gázmesterek összeférhetetlenségének meghatározásával kapcsolatban. Az államtitkár válaszában közölte, hogy felkérte az országos tiszti főorvost egy felmérés elvégzésére a felvetett kérdéssel kapcsolatban. Mintegy három évvel ezelőtt az ÁNTSZ OTH nem látott problémát abban, hogy a végzett kártevőirtási szolgáltatás és annak az ellenőrzése összeférhetetlen.

Mint minden évben, a MaKOSZ Számvizsgáló Bizottsága elkészítette beszámolóját a CEPA részére, amelyet a szakképzéssel és a kártevőirtási szolgáltatás végzésének hatósági engedélyezésével kapcsolatos beszámolóval együtt Dr. Bajomi Dániel, a március 20-án megtartott CEPA igazgatósági ülésen személyesen adott át.

Vogronics László a tagrevízióval kapcsolatban elmondta, hogy átvizsgálták az elmúlt 10 év anyagát és jegyzőkönyvezték a Számvizsgáló Bizottság megállapításait. A tagok részére egyenlegközlő levelek, valamint regisztrációs lapok kerültek kiküldésre. A regisztrációs lapokat – részben hiányosan kitöltve – 77 tag küldte vissza. Ezeket elemezve kiderült, hogy főleg az egyéni vállalkozók nem jelentkeztek vissza. Ennek valószínűleg az az oka, hogy az egyéni vállalkozók a közelmúltban megalakult Magyar Gázmesterek Egyesületébe léptek át.

Vranesics Csaba az egyéni vállalkozókkal történt személyes beszélgetések alapján elmondta, hogy a vállalkozók úgy érzik, a MaKOSZ nem törődik velük úgy, ahogy azt elvárnák. Dr. Bajomi Dániel javasolta, hogy a Választmány foglalkozzon az egyéni vállalkozókkal, esetleg egy külön rezdevény keretében.

A Választmány – 1 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással – határozatot hozott, amely szerint meg kell vizsgálni, hogy miért csökkent az egyéni vállalkozók száma a MaKOSZ-ban. Fel kell mérni az egyéni vállalkozók elvárásait a MaKOSZ-szal szemben. Tisztázni kell, milyen átfedés van a MaKOSZ és a MEGE tagok között.

A jogszabályi kérdésekkel kapcsolatban Dr. Bajomi Dániel elmondta, hogy az un. “Biocid” rendelet megalkotását az Európai Unió sürgeti, ez tartalmazza majd a készítmények törzskönyvezésével, forgalomba hozatalával és tárolásával, valamint a közúti szállításával kapcsolatos előírásokat. A rendelet – többek között – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos jogszabályok harmonizációjával, ezen anyagok behozatalával és kivitelével, valamint a mérges gázokkal foglalkozik. A MaKOSZ-nak a jogszabállyal kapcsolatban 23 pontosítási javaslata volt.

A minimál-ár Ad-Hoc Bizottság munkájáról Vitéz József számolt be, aki elmondta, hogy a minimál-ár kialakításával kapcsolatban komoly problémák merültek fel. Csak a gázosításnál tartják magukat a szolgáltatást végzők az alapanyag árakhoz, a csótányirtás esetében még ajánlható árat sem tudnak készíteni. Vogronics László felajánlotta azokat az adatokat, melyeket az anyagköltség és a kalkulált ár százalékos arányával kapcsolatban gyűjtött össze. Dr. Kufcsák Oszkár szintén felajánlotta segítségét a szúnyogirtás minimál árának a meghatározásához.

Utolsó felszólalóként Vranesics Csaba meghívta a Választmány tagjait az április 3-4-én megrendezésre kerülő Magyar Egészségügyi Gázmesterek Országos Gyűlésére.

Dr. Bajomi Dániel elnök – megköszönve a megjelenést – a választmányi ülést berekesztette.

Németh Mária