Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Szilágyi János: Újra-osztás a mezőgazdasági vegyipari termékek engedélyezésében

A 2003 július 7-én a Magyar Közlöny-ben közzétett 38/2003 sz. ESZCSM-FVM-KvVM együttes kormányrendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szól. A szakma - ha nem is egészen felkészülten – de tisztában volt azzal, hogy ez a közel 50 oldalas rendelethalmaz hamarosan megjelenik. Úgy gondoljuk, hogy nekünk irtószergyártóknak, forgalmazóknak, felhasználóknak, de maguknak a rendelet megalkotóinak és betartatóinak is számos fejfájás forrása lesz ez az új eljárás és hosszú időbe telik majd annak megtanulása és rendszabályainak a betartása.

Most azonban mégsem az újonnan bevezetett, már EU-konform magyar szabályozókkal kívánunk foglalkozni. Nézzük meg mik az eddigi biocid tapasztalatok az Únióban egy másik, rendkívül fontos területen - a mezőgazdaságban – ahol a regisztráció, a hatóanyag kiválogatás már jóval korábban megkezdődött. Nem minden tanulság nélküli a jelenlegi helyzet áttekintése és ugyan messzemenő következtetéseket nem szabad belőle levonnunk, az azonban látható, hogy a mi területünkön belül is rendkívül komoly áttrendeződésre kell számítanunk.

Az újra-engedélyeztetés csúcsa és célja, bekerülni az úgynevezett Annex 1. listába, amely a már engedélyezett hatóanyagok listája. A 91/414/EC mezőgazdasági direktívája 1991-ben jelent meg. Mezőgazdasági vonalon eleddig kb. 470 hatóanyagra vonatkozó bejelenetés érkezett az Únióhoz, amelynek 5 %-a, azaz 24 hatóanyag újra-engedélyezésére került sor. További 29, új hatóanyagként került fel a listára. Az eltelt időszak – közel 12 év – és az újra-engedélyezett hatóanyagok számából nyilvánvalóvá válik, hogy az engedélyező hatóságok igen megfontoltan döntenek a hatóanyagok sorsáról és ítélethozatalukat nem kapkodják el.

Jelenleg 258 hatóanyag tanulmányozás alatt, azaz függőben van. Döntés született 194 hatóanyag esetében, amelyek újra-engedélyezését nem fogadta el az Únió és azokat a forgalomból még az idén ki kell vonni. Ezek legtöbbje régebbi 30-40 éves hatóanyag és több esetében az ezekkel szemben kialakult rezisztencia is megfigyelhető.

A 194 visszautasított hatóanyag együttes európai forgalmi értékét a szakértők 825 millió US dollárra becsülik. A közvetlen helyettesítésre képes hatóanyagok értéke viszont csak 125 millió US dollár, amely azt jelenti, hogy kb. 610 millió US dollár értékű hiány és egyben lehetőség keletkezik a pótlásra. Hogy a versenyben kik és mely hatóanyagok maradnak állva ma még kérdéses?

A kieső hatóanyagok legnagyobb számát a foszforsavészterek képezik, míg azokat az akaricidek követik. Utóbbi esetben az erős rezisztencia kialakulása a felelős a forgalomból történő kivonásért. Az értékesítést a legjelentősebben és legérzékenyebben talán a DuPont érzi majd meg, mert saját döntésének értelmében visszavonja az egész világon elterjedt benomyl nevű fungicid hatóanyagot.

 

Fenti rövid összefoglalóból jól kitetszik a piaci átrendeződés kezdete, ám vége egyelőre nem látható. Nem hisszük, hogy a vegyipar „világtörténelme” valaha is produkált volna ehhez hasonló összeurópai akarat és előírás szerinti profiltisztítást. Úgy véljük ennek komoly kihatásai lesznek a mezőgazdaságra és az élelmiszertermelésre egyaránt. Hogy a magyar mezőgazdasági vegyipari gyártók miként állják a versenyt nem tudjuk, mindenesetre az értük történő drukkolásunk és szolidaritásunk számunkra a saját iparágunk melletti kiállást is jelenti. Mert most mi jövünk ...

Szilágyi János