Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

A 2008. évi szervezett csípőszúnyog-irtás adatai és értékelése

A közleményben a 2008-ban végzett, csípőszúnyog lárvák és imágók elleni szervezett védekezés légi illetve földi kezelésekre vonatkozó adatait ismertetjük. Az adatok a munkát kivitelező vállalkozások és – alkalmanként – a tevékenység monitorozásával megbízott cégek jelentéseiből származnak.

1. A szervezett imágóirtás adatai és értékelése

A légi úton, ULV-eljárással végzett kezelések összesített adatait az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat. LÉGI ULV-ELJÁRÁSSAL VÉGZETT KEZELÉSEK ADATAI (2008.)

KEZELÉS HELYE

KEZELT TERÜLET ÖSSZESEN (hektár)

KEZELÉSEK SZÁMA

FELHASZNÁLT ULV KÉSZÍTMÉNYEK MENNYISÉGE ÉS HATÉKONYSÁGA

MOSQUITOX 1

*MOSQUITOX 1 FORTE

K-OTHRIN 10

K-OTHRIN

*DELTA

AQUA RESLIN SUPER

liter

%

liter

%

liter

%

liter

%

BALATON

32.430

6-7

16.260

85

VELENCEI-TÓ

13.164

4

6.650

n.a.

TISZA-TÓ

29.063

4-7

14.531

87

FERTŐ-TÓ + SOPRON

10.459

5

1.046

89

BUDAPEST

4.000

2

2.600

95

BARANYA

3.224

1-2

1.071

90

540

n.a.

25

95

BÁCS

16.533

1-4

120

n.a.

7.117

n.a.

30

86

BÉKÉS

18.911

1-3

9.486

n.a.

BORSOD

35.784

1-7

7.812

83

1.055

88

1.800

n.a.

CSONGRÁD

61.372

1-7

6.970

n.a.

24.753

n.a

FEJÉR

18.337

1-4

5.741

88

2.998

n.a.

86

92

GYŐR

81.121

1-??

8.690

87

3.789

n.a.

360

n.a.

HAJDÚ

11.700

2-6

1.740
*4.800

n.a.
n.a.

80

JÁSZ

44-178

1-6

9.531
*300

n.a.
*88

27

n.a.

12.107

n.a.

KOMÁROM

3.500

1-2

800

n.a.

102

n.a.

100

n.a.

PEST

26.390

1-4

10.480

87

928

92

SOMOGY

2.935

1-2

600

91

174

85

SZABOLCS

17.240

1-5

1.120

n.a.

757

n.a.

1.690

n.a.

TOLNA

7.117

1-3

31

n.a.

3.644

n.a.

VAS

3.435

1-4

149

n.a.

96

88

ZALA

3.180

6

1.590

85

ÖSSZESEN

444.073

 

56.866
*300

87,7
88,0

6.030

88,0

103.915
*4800

88,0

2.465

89,6

n.a. = nem áll rendelkezésre hatékonysági adat

Az elmúlt 5 évben – a rendkívül száraz nyár miatti gyér szúnyogtenyészést eredményező 2007. év kivételével – hasonló területnagyságok kezeléséről számoltak be a kivitelező cégek (2. táblázat).

2. táblázat. LÉGI ULV-ELJÁRÁSSAL KEZELT TERÜLETEK NAGYSÁGA

(2004-2008.)

Év

Kezelt terület (ha)

2004.

454.757

2005.

478.200

2006.

534.444

2007.

176.100

2008.

444.073

A tavalyi évben 6 engedélyezett készítményt alkalmaztak a kivitelezők a csípőszúnyog imágók elleni légi védekezésben. A felhasznált ULV formulációk közül négy (Mosquitox 1 ULV, Mosquitox 1 ULV Forte, K-Othrin ULV, Delta ULV) felhasználásra kész, kettő (K-Othrin 10 ULV, Aqua Reslin Super ULV) hígítva alkalmazandó.

Az összterület 100%-át szintetikus piretroid hatóanyagokkal kezelték, ebből a deltamethrin hatóanyagú készítmények (K-Othrin ULV, Mosquitox 1 ULV, K-Othrin 10 ULV, Delta ULV, Mosquitox 1 ULV Forte) részesedése 94,4%, a permethrin + S-bioallethrin hatóanyag-kombinációé (Aqua Reslin Super ULV) 5,6% (1. ábra). A hatóanyag-rotáció lehetőségének elvesztésével továbbra is a kezelt hazai csípőszúnyog-populációk rezisztenciájával lehet számolni.

1. ábra. ULV FORMULÁCIÓK MEGOSZLÁSA A KEZELT TERÜLET ARÁNYÁBAN (2008.)

Az imágóirtás hatékonyságát a kezelés előtt, illetve azt követően, időegység alatt a vizsgált személyre szálló nőstény szúnyogimágók számolásával állapítják meg. Az 1. táblázatból kitűnik, hogy (1) az elvégzett kezelések jelentős részénél nem áll rendelkezésre hatékonysági adat (nem végeztek hatékonyságvizsgálatot és/vagy nem közöltek adatot), (2) azok a kezelések, amelyekre vonatkozóan jelentettek ilyen adatot, a szakmai követelményként támasztott legalább 80%-os hatékonyságot elérték, vagy meghaladták. A hatékonyság mérésének objektív és lelkiismeretes elvégzése alapfeltétele annak, hogy a készítmények célszervezeteken mutatott biológiai hatékonyságát megítéljük.

2. A szervezett szúnyoglárva-irtás adatai és értékelése

A csípőszúnyog lárvák elpusztítása céljából Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) hatóanyagú készítményekkel 2008-ban kezelt területeket a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat. SZÚNYOGTENYÉSZŐ HELYEK KEZELÉSE (2008.)

Terület

Kezelt hektár (alkalom)

Corabac L
(L)

Corabac G
(kg)

Vectobac 12 AS
(L)

Hatékonyság
(%)

Tisza-tó

895 (1)

895

Velencei-tó

500 (1)

500

Bács-Kiskun

52 (1)

52

Baranya

210 (1)

25

70

Békés

984 (1-2)

984

Borsod-A.-Z.

3644 (1-4)

2830

914

Csongrád

864 (4)

830

24

Fejér

430 (1)

150

Győr-M.-S.

700 (1-3)

380

Hajdú-B.-B.

686 (1)

700

Jász-Nk.-Sz.

701 (2)

490

Pest

515 (1)

180

Szabolcs-Sz.-B.

200 (2)

350

Vas

240 (1)

84

80

Összesen:

10621

6791

25

2646

 

n.a. = nem áll rendelkezésre hatékonysági adat

A lárvagyérítésben érintett területek nagysága sokkal nagyobb változékonyságot mutat, mint az imágógyérítésbe vont területnagyság. A kezelt területnagyság alakulásában (pl. 2005-2008 között 11656, 31872, 6780 illetve 10621 ha kezelésére került sor) az adott év szúnyogtenyészésének intenzitása csak egy tényezőnek tűnik, amely mellett a financiális háttér biztosíthatósága játszik kiemelt szerepet.

2008-ban a lárvatenyészőhely-kezelések a légi ULV módszerrel végzett imágógyérítés területének mindössze 2,4%-át tették ki. Kívánatos lenne ennek a kedvezőtlen aránynak az érdemi megváltoztatása, többek között azzal, hogy a biológiai módszert a megrendelő a kivitelezői munkára kiírt pályázatokban prioritásként kezeli. A lárvagyérítések hatékonyságáról – egy megye kivételével – nem áll rendelkezésünkre semmilyen adat.

3. Újonnan engedélyezett készítmény

2008. június 30-án kapott forgalomba hozatali engedélyt az OTH-tól a 2% deltametrin hatóanyagú Aqua K-Othrin® rovarirtó koncentrátum, amely a használati utasításban foglaltak szerint, vízzel való higítást követően, ULV-eljárással vagy melegköd-képzéssel juttatható ki (a készítményt a Bayer Hungária Kft. forgalmazza).

Végül tájékoztatásul közöljük, hogy 2008. január 1-je óta az Országos Epidemiológiai Központ információs hetilapjában, az Epinfóban négyhavonta megjelenik az újonnan engedélyezett, módosított illetve nyilvántartásból törölt irtószerek jegyzéke. A tájékoztatók az OEK honlapján elektronikusan elérhetők és letölthetők (www.oek.hu → a bal oldali menüsor legalján az „Epinfo” fülre kattintunk → a betöltődő oldalon megkeressük a „Heti kiadványok 2008” ill „Heti kiadványok 2009” fület, majd a tartalomjegyzék alapján letöltjük a bennünket érdeklő számot).

Zöldi Viktor
Országos Epidemiológiai Központ, Dezinszekciós és Deratizációs Osztály