Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Orlando-i jegyzőkönyv

A kártevők elleni világméretű védekezésről

Mi, mint a világméretekben működő nemzeti és nemzetközi környezetkímélő kártevő-mentesítési szövetségek képviselői, elkötelezettek vagyunk abban, hogy mindenki számára javítsuk az élet minőségét. Arra törekszünk, hogy a világ egészségét, javait és élelmiszerellátását fenyegető károsítók elleni védekezésben a leghatékonyabb kezeléseket a legkisebb kockázattal biztosítsuk. Hisszük, hogy minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy olyan környezetben éljen, ahol a kormány és a szakma – egymással együttműködve – megtesz minden tőle telhetőt, hogy minimálisra csökkentse a világ népességét sújtó betegségek hatását. Ezért elkötelezettek vagyunk környezetünk védelme iránt, ragaszkodva az alábbi alapelvekhez:
 KÉPZÉS ÉS OKTATÁS
 Úgy gondoljuk, hogy minden technikusnak, aki kártevőirtó termékeket alkalmaz, igazolható módon képzettnek kell lennie ahhoz, hogy biztosítva legyen a termékek megfelelő, hatékony és biztonságos használata.
 BALESETVÉDELEM
 Úgy gondoljuk, hogy minden kártevőirtással foglalkozó személynek vagy vállalkozásnak a munkavégzése során úgy kell eljárnia, hogy sem más személynek, sem saját magában ne okozzon kárt.
 KÖRNYEZETVÉDELEM
 Úgy gondoljuk, hogy a kártevőirtó szerek szállításának, raktározásának, keverésének és a hulladék kezelésének oly módon kell történnie, hogy az megőrizze az ökoszisztéma minőségét, beleértve a talajt, a vizet és a veszélyeztetett fajokat is.
 HULLADÉKOK MENNYISÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
 Támogatjuk a kormányszervek és a szakma törekvéseit abban, hogy ösztönözzék a hulladékok képződésének minimalizálását.
 INTEGRÁLT KÁRTEVŐ-MENTESÍTÉS (IPM)
 Elkötelezettek vagyunk az integrált kártevő-mentesítés alapelvei mellett, amelyek a minimumra fogják csökkenteni a szakma irtószer-felhasználását, és alkalmazásukat csak akkor irányozzák elő, ha az valóban szükséges.
 INFORMÁCIÓK NYÚJTÁSA
 Támogatjuk azt a nyílt megközelítést, hogy a közegészségügyben használt irtószerekről megfelelő információk jussanak el a közvéleményhez.
 KUTATÁS
 Támogatjuk a közegészségügyi és az embert zaklató kártevők ellen alkalmazható hatékony, mérsékelt kockázatú termékek és technológiák kifejlesztésének köz- és magánpénzekből történő fokozottabb finanszírozását.
 KORMÁNYZATI SZABÁLYOZÁS
 Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a nemzeti kormányok által létrehozott jogszabályi keretek között működjünk, miközben arra ösztönözzük a kormányokat, hogy vegyék figyelembe a szakma véleményét és szakértelmét.
 A TERMÉKEK ENGEDÉLYEZÉSE
 Hiszünk a korszerű tudományos eredményekre alapozott új vagy már létező vegyületek engedélyezésében és alkalmazásában.
 AZ ENGEDÉLYEZÉS HARMONIZÁCIÓJA
 Valamennyi kormányt arra ösztönzünk, hogy közös megközelítést alakítsanak ki a peszticidek engedélyezésére vonatkozóan.
 
  CEPA COPLAG FAOPMA NPMA
 2002. február 6.