Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

RENDEZVÉNYEK

A Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége Konferenciája

 

TÁJÉKOZTATÓ A MASZOSZ 2020. MÁCIUS 26-I KONFERENCIÁJÁVAL KAPCSOLATBAN

 Hivatkozással a Magyar Közlöny 40. számában (2020. március 11.) megjelentekre:

 „A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

 2. A zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályok

 4. § E rendelet hatálybalépésétől

d) zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége,

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

a rendelkezésnek eleget téve a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége 2020. március 26-ára meghirdetett egynapos szakmai konferenciáját egy későbbi időpontban fogjuk megtartani.