Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Történetünk

A MaKOSZ 1993. október 7-én alakult.


A megalakulással kapcsolatos események

Magyarországon a múltban és a jelenben is a közegészségügyi kártevők irtása vállalkozói alapon történt, illetve történik. A rendszerváltás előtti korszakban, amikor Magyarországon a termelés és a szolgáltatás több mint 90%-ban állami vállalatok révén valósult meg, a kártevőirtási tevékenységet akkor is nyereségérdekelt vállalatok, különböző szövetkezetek melléküzemágai, illetve a kisiparosok végezték. A gazdaság átalakulásának megfelelően változtak a társasági formák, ennek ellenére néhány nagyobb vállalkozástól eltekintve, a kártevőirtást ma is kis gazdasági egységek végzik.

A fentiekkel párhuzamosan sok ipari és kereskedelmi vállalat, kórház vagy más intézmény nem szakvállalattal végezteti el a kártevőirtást. Ezek a vállalatok, intézmények egy-két szakképzett dolgozó alkalmazásával házon belül oldják meg ezt a kérdést.

Az 1989. évi politikai és gazdasági változást követően még inkább szükségesnek tünt, hogy a kártevőirtással foglalkozó vállalatoknak, illetve dolgozóknak szakmai érdekképviseleti szervezetre lenne szükségük. Ennek érdekében 1990-ben, Vogronics László felhívására 11 szakvállalat jelentkezett. Ebben az időben, az Országos Közegészségügyi Intézet által nyilvántartott szakvállalatok száma 124 volt.

A szervezés következő lépése 1991-ben az volt, amikor Tömösváry József, az IPOSZ keretén belül a kisiparosokat kereste meg. A felhívásra 28 kisiparos jelentkezett.

1993 augusztusában került sor az országos hatáskörű Szövetség megalakítására, amikor dr. Bajomi Dániel és Vogronics László kezdeményezésére, Koren Pál, Palkó László, Szekeres Sándor és Tömösváry József bevonásával szervezőbizottság alakult. A jogászok segítségével kidolgozott alapszabály tervezet, 325 cég és intézmény részére, egy felhívás mellékleteként lett elküldve. A felhívásra 61 szakvállalat és kisiparos adott pozitív választ. Ennek alapján alakult meg, a módosított alapszabály elfogadásával, a Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége, 1993. október 7.-én, Budapesten a Stefánia Palotában.

A résztvevők megválasztották a Szövetség 15 tagú választmányát, tisztségviselőit és a bizottsági tagokat. A megalakulástól kezdődően a cégbejegyzésig, minden a törvényben előírtaknak megfelelően zajlott le. A Fővárosi Bíróság 1994. április 11-én, 5791 sorszám alatt jegyezte be a Szövetséget.

Az oldal tetejére »


A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének fő célkitűzései a következők:

  • érdekvédelem,
  • egységes nyilvántartás megvalósítása,
  • etikai kódex bevezetése,
  • felkérésre szakértői tevékenység végzése,
  • közreműködés a visszaélések felderítésében,
  • közreműködés a szakképzés korszerűsítésében és lebonyolításában,
  • szakmai konferenciák tartása,
  • tájékoztató újság rendszeres megjelenítése,
  • részvétel az Európai Konföderáció (CEPA) munkájában,
  • médián keresztül, tájékoztatás a kártevőirtással kapcsolatos kérdésekről illetve a szövetség tevékenységéről.

Az oldal tetejére »


Rendezvények szervezése

A célkitűzések között fontos helyet kapott a szakmai konferenciák szervezése. Ezeken a konferenciákon a kártevőirtással foglalkozó szakvállalatok és egyéni vállalkozók, illetve az azt felügyelő állami intézmények (ÁNTSZ, OTH, OEK, FVM, OÉTI), valamint a belföldi és külföldi irtószergyártó és forgalmazó vállalatok vesznek részt.

Az első rendezvényt 1994. április 21-22-én tartotta a Szövetség Siófokon. Ezt a sikeres rendezvényt azóta még további 25 követte.

A II. Konferencia témája, amelyre 1994. november 24-én került sor, a gázosítás volt. A III. Konferencia és I. Nemzetközi Kiállítás 1995. április 26-28-án, a Stefánia Palotában zajlott le. Az 1996. június 13-án lebonyolított IV. Konferencia az AgrEvo, a Bábolna Bio és a Zephyr vállalatokkal közösen került megrendezésre. 1996. szeptember 18-20-án került sor Hajdúszoboszlón, az ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei Intézete, ÁNTSZ OTH, OEK és a MaKOSZ közös rendezésében az V. Konferenciára. A VI. Konferencia, amelyet Budapesten tartott a Szövetség, 1997. május 28-29-én volt. A VII. Konferenciára, 1998. április 2-3-án került sor Siófokon. A VIII. Konfernecia (ami egyben az Egészségügyi Gázmesterek VI. Országos találkozója is volt) 1998. szeptember 16-18 között Harkányban került megrendezésre. 1999. szeptember 8-10 között Siófokon tartottunk a MaKOSZ rendezésében a II. Nemzetközi Kártevőmentesítési Konferenciát és Kiállítást, amely IX. Konferenciánk volt. 2000. szeptember 6-8-án Kecskeméten tartottuk X. Konferenciánkat.

További konferenciáink:

2001: XI. Országos Konferencia – Balatonaliga

2002: XII. Országos Konferencia – Hévíz

2003: XIII. Országos Konferencia – Visegrád

2004: XIV. Országos Konferencia – Eger

2005: XV. Országos Konferencia – Szeged

2006: XVI. Országos Konferencia – Győr

2007: XVII. Országos Konferencia – Budapest

2008: XVIII. Országos Konferencia – Debrecen

2009: XIX. Országos Konferencia – Balatonfüred

2010: XX. Országos Konferencia – Budapest

2011: XXI. Országos Konferencia – Balatonszemes

2012: XXII. Országos Konferencia – Esztergom

2013: XXIII. Országos Konferencia – Budapest

2014: XXIV. Országos Konferencia – Velence

2015: XXV. Országos Konferencia – Cegléd

2016: XXVI. Országos Konferencia - Mátraháza

2017: XXVII. Országos Konferencia - Herceghalom 

2018: XXVIII. Országos Konferencia - Inárcs 

2019: XXIX. Országos Konferencia - Ráckeve

2004-2005 években a HACCP rendszerhez kapcsolódó, korszerű kártevőirtást és ellenőrzést bemutató, kredit pontos előadásokat (Roadshow) tartottunk az ÁNTSZ és a hatósági állatorvosok részére Budapesten, Győrött, Pécsett, Szegeden és Miskolcon.

Nemzetközi vonatkozásban az alábbi konferenciák, találkozók kerültek megrendezésre a Szövetség által:

- 1995. Budapest: CEPA Közgyűlés,

- 1999. Siófok: International BudaPest Control Conference az Exhibition,

- 2005. Budapest: 5. European Vertebrate Pest Management Conference (5EVPMC)

- 2008 Budapest: 6. International Conference on Urban Pests (6ICUP)

- 2011. Budapest: 6. European Mosquito Control Association's Workshop (6EMCA)

- 2019. Budapest: Parasitec Budapest

A MaKOSZ által szervezett konferenciák mindig nagy érdeklődés mellett zajlottak le és a szakmai élet kiemelkedő eseményei közé tartoznak.

Az oldal tetejére »


Oktatás, szakképzés.

A MaKOSZ működése során kiemelten foglalkozott a szakoktatás kérdésével. Ennek megfelelően a Szövetség Választmánya kidolgozta elképzeléseit a kártevőirtást végzők szakképesítésével kapcsolatban. Az 1996-ban készített MaKOSZ javaslat lényege az volt, hogy a közegészségügy területéről jelentkező igények kielégítésére maradjon meg a korszerűsített egészségőr-fertőtlenítő képzés, de ugyanakkor az ipar területére az ott jelentkező igények kielégítésére, a gázmester képzés mellett, egy új, úgynevezett kártevőirtó szakmunkásképzés induljon be.

Mi valósult meg ebből?

Az 1993. évi, LXXVI. sz. Szakképzésről szóló törvény, az iskolarendszeren kívüli oktatás előírásait rendezte. Ennek szellemében kellett az igényeket megfogalmazni. Az egészségügy területéről jelentkező igényeket az új, korszerűsített egészségőr-fertőtlenítő képzés megoldotta. Ezt a Népjóléti Minisztérium rendelet formájában meg is jelentette. Ugyanekkor jelent meg az egészségügyi gázmester képzésről szóló 19/1997. (VII.4) NM rendelet. A kártevőirtó szakmunkás képzést pedig a 6/2000. (II.18) EüM rendelet szabályozta. Ezek a rendeletek a korábban említett LXXVI. törvénnyel szinkronban vannak. Tehát a jövőben a kártevőipar kétszintű oktatással fog rendelkezni.

Ezek a szakmák bekerültek az Országos Képzési Jegyzékbe:

Egészségügyi gázmester: 53 85 301

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás: 32 85 301

A későbbiekben tervezzük a mesterképzés, ami a legmagasabb képesítést adná ebben a szakmában is. A gázmester és a kártevőirtó szakmunkásképzés anyagának összeállítása, a követelményrendszer kidolgozása során a Népjóléti Minisztérium, az OEK, az ETI és az ÁNTSZ munkatársai egyenrangú partnerként fogadtak el a MaKOSZ-t és ésszerű javaslataink a rendeletben helyet kaptak. Ugyan sokszor parázs vita kísérte ezeket a megbeszéléseket, de a tárgyaló felek önmérsékletről tettek tanúságot a szakma jövője érdekében és az álláspontokat végül is sikerült minden pontban egyeztetni. Bízunk abban, hogy a korszerűsített formában történő kártevőirtó szakképzés az ÁNTSZ Fővárosi Intézetével együttműködve sikeres lesz. Ennek érdekében az ÁNTSZ FI igazgatósága és a MaKOSZ vezetősége, 1995-ben egy együttműködési szerződést írt alá.

Az ETI-ből (Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet) GYEMSZI-ETI, majd Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ lett, az együttműködés azonban folyamatos és eredményes.

Az oldal tetejére »


Nemzetközi Kapcsolatok

A célkitűzések között fontos szerepet kapott, hogy a MaKOSZ minél előbb részt vegyen az Európai Kártevőirtó Szövetségek Konföderációja (CEPA) munkájában. Ezért a választmány döntése értelmében már 1993. év végén a MaKOSZ felvételét kérte a brüsszeli székhellyel működő Konföderációba. A felvétel 1994. február 24-én történt meg. Első feladatunk a CEPA által javasolt Etikai Kódex elkészítése volt, melyet a Cseh szövetséggel közösen terjesztettünk elő.1995-ben Magyarországon tartotta éves közgyűlését a CEPA. Az április 26-28-ig tartó rendezvény jó benyomást tett a résztvevőkre. 1996-ban nagy megtiszteltetés érte Szövetségünket, mivel elnökünket dr. Bajomi Dánielt a CEPA alelnökévé választották.1998-ban a CEPA közgyűlése alelnökből elnökké választotta a MaKOSZ elnökét. A CEPA-ról bővebb információ található weblapjukon: www.cepa-europe.org

Az oldal tetejére »


Kiadványok, újság

Terveinknek megfelelően, 1994-től kezdődően, évente 2-3 alkalommal jelentetjük meg a Szövetség újságját, a KÁRTEVŐIRTÁS-t. Az újságban folyamatosan tájékoztatjuk az olvasókat a szakmával összefüggő eseményekről. A lap beszámolót közöl a MaKOSZ által szervezett konferenciákról, és az ott elhangzott fontosabb előadásokat pedig az előadó engedélyével leközli. A kártevőirtást érintő nemzetközi és hazai híreket, eseményeket, felhívásokat,illetve információkat, továbbá a külföldi szaksajtóban megjelent érdekesebb cikkeket szintén közli a lap. A MaKOSZ III. közgyűlése által elfogadott Etikai kódexet a lap szintén ismertette a szakmával. Fontos volt az "Életút sorozat", melyben a kártevőirtó szakma megismerhette azokat a személyiségeket, akik munkájuk által, örök érdemeket szereztek a szakmában kifejtett tevékenységükkel. 2009-től kéthavonta Hírlevelet jelentetünk meg.

Az oldal tetejére »


Érdekvédelem

1996-ban a Szövetséget felvették az Országgyűlés által nyilvántartott érdekképviseleti szervezetek nyilvántartásába, az úgynevezett "lobbycsoport"-ba. A törvényben előírt jogszabályalkotás során, az érdekképviseletekkel történő egyeztetési kötelezettség betartását 1998. június hónapjában a Népjóléti Minisztériumnál is végre sikerült elérni. Ennek következménye, hogy a jövőben minden, a szakmát érintő jogszabályt, a Szövetségnek is módja lesz véleményezni. Nagyon fontos esemény volt, hogy a Magyar Kézműves Kamara (MKK) és a MaKOSZ Együttműködési megállapodást írt alá. Az együttműködés kiterjed az információk cseréjére, a mesterképzés lehetőségének megteremtésére, az egyes szakmai kérdések megvitatására, mint például milyen feltételek alapján adják ki az egyéni vállalkozók részére a kártevőirtó vállalkozói engedélyt. Ennek a megállapodásnak eredményeként elvileg, most már nem fordulhat elő, hogy egyéni vállalkozó - megfelelő feltételek hiánya esetén - működési engedélyt kapjon. Sikeres eredményként könyvelhetjük el, hogy minden kártevőirtással foglalkozó vállalkozás számára el tudtuk érni, hogy az úgynevezett veszélyes irtószerek felhasználására vonatkozó ÁNTSZ engedélyek nem egy, hanem két évig legyenek érvényesek.

Az oldal tetejére »


Propagandatevékenység, médiákban való megjelenés

A MaKOSZ igyekezett a lehető legtöbb fórumon hallatni hangját, felhívni magára a figyelmet. 1995-ben a Népszabadság napilapban egy oldalnyi felületen nyilvánosságra hoztuk a hírt, miszerint megalakult a MaKOSZ és kik a tagjai. 1995. év nyarán közel 15 perces riport hangzott el a Magyar Rádió Szombat délelőtt című állandó műsorában. Az 1998. évi, dobozi patkányinvázió kapcsán a televízióban hallattuk hangunkat. Több rendszeresen megjelenő heti-havi lapban cikkeket, nyilatkozatokat teszünk közzé. A MaKOSZ-t ismertető kiadványunkban minden tagot szerepeltetünk. Ez a kiadvány a Titkárságon (: cím a fejlécen) az érdeklődők rendelkezésére áll. A CEPA nemzetközi kiadványában a MaKOSZ teljes terjedelemben szerepel. Ez az Évkönyv Európa összes szakvállalatát tartalmazza, így a magyarországiakat is.

Az oldal tetejére »