Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége

Létrejött a Szúnyogirtók Országos Szövetsége a MaSZOSZ

2001. december 12-én a MaKOSZ Közgyűlésén ismét napirenden volt a szűkebb szakmai képviseletet nyújtó szövetség megalakulása. Mi tette szükségessé?

A közgyűlést megelőzően többünk véleménye volt, hogy a létrehozása azért szükséges, mert a kártevőirtó szakma szerteágazó, és megítélésünk szerint a szúnyogirtó szakma a kártevőirtáson belül sajátos helyet foglal el. Egy szűkebb szakterület érdekeit az adott terület érintettjei meggyőzőbben képviselhetik, mint azok, akiket a felmerülő kérdések közvetlenül nem érintenek.

Felvetődött bennünk az is, hogy a MaKOSZ-tól külön (önálló szervezetként), vagy ezen belül tagszövetségként működjön az új szervezet? Az utóbbi megoldás mellett döntöttünk, mert úgy ítéltük meg, hogy nem volna célszerű a már közel 10 éves múltú érdekvédelmi képviselet erőit szétforgácsolni. Számos területen a különböző főhatóságoknál szívós munkával olyan pozíciókat vívtak ki, amelyeket önálló szervezetként a szúnyogirtóknak is meg kellene teremteni. Ehhez viszont, mint már láttuk a MaKOSZ esetében - több év szükséges. A józan ész azt diktálta tehát, hogy a MaKOSZ egyik tagszövetségeként dolgozzunk. Ezzel nem gyengítjük a szervezetet, a valamennyiünket egyformán érintő, általános kérdésekben a MaKOSZ képvisel bennünket is, szűkebb szakmai kérdésekben pedig tagszövetségként a gyűjtő szövetségen belül kellő mozgásterünk lesz a sajátos érdekeink megfogalmazására és érvényesítésére. Az alszövetség ideiglenes vezetőséggel 2002-2004. november 23-ig működött, amikor a tagság öt tagú vezetőséget választott.

A MaKOSZ bármely tagja lehet a Szúnyogirtó Tagszövetségnek is tagja. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) lesz az alapja a tevékenységünknek, amelyről a MaKOSZ választmányának kell döntenie.