Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Rovarirtás csalárd módon

HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ
2003.03.27.

Debrecen (HBN) - Üzlet­szerűen elkövetett csalás vétségének alapos gyanúja miatt folytat eljárást – ez idáig ismeretlen elkövető el­len – a debreceni rendőrka­pitányság bűnügyi osztályá­nak gazdaságvédelmi alosz­tálya. Még 2002 novemberé­ben Debrecenben a Thomas Mann és 2003 februárjában a Poroszlay utcán található lakásokba rovarirtás ürü­gyén kéredzkedett be az el­követő, majd a „rovarmen­tesítés” befejezése után 10 ezer forintot csalt ki az ott lakóktól. Az elkövető – azt alátámasztandó, hogy ala­pos munkát végzett – a sér­tetteknek még egy megren­delőlapot is átadott, ame­lyen „rovar- és rágcsálóir­tás” felirat, valamint a „Blade-Market Kft.” hamis cégbélyegző lenyomata is szerepelt. Az elkövető körül­belül 40 éves férfi, 170 cen­timéter magas, átlagos test­alkatú, kerek fejű, rövid barna hajú, hiányos fogaza­tú. Bejelentést személyesen a debreceni rendőrkapitány­ság bűnügyi osztályának gazdaságvédelmi alosztá­lyán munkaidőben Debre­cenben, a Budai Ézsaiás ut­ca 4. alatt az E épületben, vagy az (52) 516-400-as tele­fonszám 2690-es mellékén le­het tenni.