Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Beszámoló a MaKOSZ 2002. november 13-i választmányi üléséről

A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége 2002. november 13-i választmányi ülését a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara különtermében tartotta.

A választmány az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

  1. Tájékoztató a MaKOSZ 2002. szeptember 10-i tisztújító választás eredményéről.
  2. Elnöki beszámoló.
  3. Tájékoztató a 2002. évi gazdasági tevékenységről, a létszám és pénzügyi helyzetről.
  4. 2003. évi munkaterv
  5. 2003. évi költségvetés
  6. Munkabizottságok felállítása.
  7. Egyéb.

Dr. Bajomi Dániel megköszönte a régebbi választmányi tagok munkáját és gratulált az újonnan megválasztott tagoknak. Reményét fejezte ki, hogy az előző Választmányhoz hasonlóan jól tudnak majd együttműködni.

Dr. Bajomi Dániel tájékoztatta a tagokat, hogy szeptember közepén az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium állásfoglalás elkészítésére kérte fel a Szövetséget a 69/2002. IV. havi kormányrendelet végrehajtási utasításának kidolgozásával kapcsolatban. A rendelet értelmében az egészségügyi vállalkozásoknak működési engedélyt kell kiváltaniuk, amelyet az ÁNTSZ ad ki. A szakma egyéni vállalkozóit a TEÁOR 74-be sorolják, ezért kérdéses, hogy működési engedélyt kötelesek-e kiváltani. A Szövetség állásfoglalása szerint az egyéni vállalkozók is egészségügyi szolgáltatást végeznek, ezért engedélykötelesek. A probléma rendezése ügyében a Titkárság megkereste a KSH-t és az APEH-et, az utóbbi szintén a KSH-nak továbbította a kérdést. Érdemi válasz még nem érkezett, de 2003. január 1-től életbe lép a pontosított TEÁOR jegyzék, és ez remélhetőleg megoldást fog hozni.

Korábban már szó volt egy soproni cégről, amely irreálisan alacsony áron vállalt munkát. A MaKOSZ vizsgálatot kezdeményezett amelyre megérkezett az ÁNTSZ OTH válaszlevele. Ebben közlik, hogy semmilyen szabálytalanságot nem állapítottak meg.

Dr. Bajomi Dániel beszámolt arról, hogy idén Madridban rendezték meg a CEPA igazgatósági ülését és közgyűlését. Az új alelnök személyének jelölésére Franciaország és Hollandia nyújtott be pályázatot. Titkos szavazással a holland pályázó Mr. Stuyt nyerte el az alelnöki címet. Sajnos ő nem szakmabeli,ügyvéd a foglalkozása

Az amerikai Kártevőirtó Szövetség éves kongresszusán (NPMA) 2002. októberében Orlandóban Dr. Bajomi Dániel a Kártevőirtószerek törzskönyvezése címen angol nyelvű előadást tartott.

Vogronics László az árbevétel drasztikus csökkenéséről számolt be. Jelenleg folyik a tagrevízió, ezért praktikus okokból a 2002. évi II. félévi számlák csak a tagrevízió befejezése után kerülnek kiküldésre. A kiadási oldalon jelentős összeget képvisel az új iroda felállításának és berendezésének,valamint a jegyzetkiadás költsége.

A tagdíj-tartozásokkal kapcsolatban Bélai Gyula felajánlotta a segítségét, hogy november 30-ig végezzék el a felülvizsgálatot. Vranesics Csaba felszólítások kiküldését javasolta a tartozások miatt. Vogronics László ezzel szemben úgy vélekedett, hogy meg kell várni a tagi kartonok visszaküldését. A jól kitöltött kartonok segítséget fognak adni a CEPA által kért statisztika összeállításánál is. Dr. Bajomi Dániel javasolta, hogy két héten belül küldjék ki a leveleket. A tagdíjak aránytalanságának felülvizsgálatához a Számvizsgáló Bizottság közreműködését kérte.

Reisinger Mátyás felvetette, hogy etikus magatartás-e az, hogy egyesek egyéni tagként jelentkezve a töredékét fizetik annak, amit egyébként vállalkozásként kellene fizetni? Váczi József javasolta, hogy az új tendenciának megfelelően ne legyen különbség a vállalkozások között. Bélai Gyula vállalta a tagfelülvizsgálat megszervezését.

A tagdíjfizetés új módjával kapcsolatban a Választmány egyhangúlag úgy döntött, hogy ezzel kapcsolatban javaslatot kell készíteni a következő választmányi ülésre, illetve közgyűlésre.

A következő napirendi pont a 2003. évi munkaterv megvitatása volt. Vogronics László ismertette, hogy a jövő szeptemberben tartandó konferencia színhelyéül Gyulát választották, amelyre az árajánlatot megkérték. A HACCP továbbképzést higiénikusok részére szeretnék megoldani. Markója Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy 2003. január 1-től a közétkeztetésre is kiterjesztésre kerül a HACCP rendszere. Vitéz József javasolta, hogy össze kell hívni a szakma képviselőit, és konszenzust kellene kialakítani a HACCP-vel kapcsolatban.

Dr. Bajomi Dániel a továbbképzés időpontjául a május hónapot javasolta. Vogronics László véleménye szerint meg kell várni az úgynevezett 17-es FVM-EüM együttes rendelet módosítását, és utána kell megszervezni a továbbképzést.

A Választmány egy tartózkodással elfogadta, hogy a módosított FVM-EüM rendelet megjelenése után egyeztetést kezdeményezzenek a szakma és a hatóságok között.

Ezek után Dr. Kufcsák Oszkár kért szót: a Szúnyogirtók Tagszövetsége még 2002-ben közgyűlést hív össze, ahol elfogadásra beterjesztik a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Jövő év február-márciusban egynapos rendezvényt terveznek.

A következőkben 2003.évi költségvetés készítését vitatta meg a Választmány. Vogronics László ismertette, hogy a költségvetési tervezetben a bevételek alultervezettek, míg a kiadásoknál 200 ezer forintos tartalékkeretet állítottunk be.

A vita során az utazási kiadásokat 300 ezer, az egyéb ráfordításokat 400 ezer, a CEPA tagdíjat 260 ezer forintra emelték, míg a nyomda költségeket 200 ezer forintra csökkentették az eredetileg beállított összegekhez képest.

A változtatások után, a 2003. évi költségvetést ellenszavazat nélkül a választmány elfogadta.

Dr. Kufcsák Oszkár elmondta, hogy 10-15 vállalkozás jelezte, hogy tagja szeretne lenni a Szúnyogirtók Tagszövetségének. Ez azt jelenti, hogy a szabályok értelmében bővül a MaKOSZ tagjainak száma is, ami többlet-bevételt fog eredményezni.

A következő napirendi pont a Munkabizottságok felállítása volt. Ezzel kapcsolatban Dr. Bajomi Dániel elmondta, hogy eddig 3- 4 fő végezte el a MaKOSZ működéssel járó feladatokat, és ez a megnövekedett teendők miatt már nem vállalható. A már meglévő számvizsgáló és etikai bizottságok mellett további bizottságok felállítását javasolta. A javaslatot követően az alábbi bizottságok alakultak meg különböző feladatokkal:

1. Kommunikációs Állandó Bizottság
Elnök: Dr. Bajomi Dániel
Tagok: Vogronics László, Gálffy Görgy
Feladatok: honlap karbantartás (Gálffy György)
újságszerkesztés (Dr. Bajomi Dániel és Vogronics László)
szórólap készítése
sajtóhírekre reflektálni (Dr. Bajomi Dániel)

2. Oktatási Állandó Bizottság
Elnök: Reisinger Mátyás
Tagok: Bélai Gyula, Gálffy György, Markója Tamás
Feladatok: együttműködési megállapodások szorgalmazása (ETI és ÁNTSZ)
kihelyezett szakképző tanfolyamok szervezése (szervezés: MaKOSZ, menedzselés: ETI)
kijelölt gázmesteri gyakorlóhelyek felülvizsgálata
HACCP továbbképzés megszervezése

3. Jogszabályokkal foglalkozó bizottság
Elnök: Dr. Bajomi Dániel
Tagok: Bödör János, Markója Tamás, Vogronics László és esetenként Bélai Gyula
Feladatok: jogszabályi változások figyelemmel kísérése, szükséges intézkedésre javaslattétel

4. Minimál ár kialakításával kapcsolatos ad-hoc bizottság
Elnök: Vitéz József
Tagok: Gáspár János, Gyenes Gábor, Váczi József, Vranesics Csaba
Feladatok: minimál ár kialakítása

Végül Dr. Bajomi Dániel röviden áttekintette a soron következő feladatokat, amelyek a következők voltak: a módosított Alapszabályt be kell adni a Fővárosi Bíróságra, be kell fejezni a tagrevíziót és ki kell küldeni a 2002. Évi II. félévi tagdíjakról a számlát, a CEPA-nak nyilatkozni kell a tagok számáról, az árbevételről, valamint a statisztikai jelentésben szereplő egyéb adatokról, a kártevőirtó szakmunkás képzésre sürgősen el kell küldeni a jelentkezéseket, mert 20 fő résztvevői szám alatt nem tudják indítani a képzést.

Több megvitatandó kérdés nem merült fel, ezért Dr.Bajomi Dániel elnök – megköszönve a megjelenést – a Választmányi ülést berekesztette.