Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Vezércikk - Felnőttünk

Amikor egy újszülött világra jön, sokan várják, ki így - ki úgy. Az ember első tíz éve még csak az ébredés, és a világra való rácsodálkozás kora. A tízéves gyermek ugyan már nagyszerűen tud írni, olvasni és számolni, sokat tud, de még többet nem tud. Nem látja az összefüggéseket, nem ismeri fel a veszélyeket, tájékozatlan a világban. Van ideje még mindenre. Szülein, tanárain, barátain és környezetén sok múlik. A tízéves gyermek őszintén örül, és hisz. Hisz elsősorban azokban, akik akarták világra jöttét, hisz azokban, akik örülnek neki, szeretik és segítik, hisz szinte mindenkiben. Aztán fokozatosan rájön, hogy nem egészen így van ez.

Tíz éve alakult meg a Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége. Ez, egy szervezet életében már nagy idő.

Magyarországon a múltban és a jelenben is a közegészségügyi kártevők irtása vállalkozói alapon történt, illetve történik. A rendszerváltás előtti korszakban – amikor is, Magyarországon a termelés és a szolgáltatás több mint 90%-ban állami vállalatok révén valósult meg, – akkor is már a kártevőirtási tevékenység, nyereségérdekelt vállalatok, szövetkezetek, különböző termelőszövetkezetek melléküzemágai, illetve a kisiparosok által került végrehajtásra. A gazdaság átalakulásának megfelelően ugyan változtak a társasági formák, de ennek ellenére, néhány nagyobb vállalkozástól eltekintve, a kártevőirtást ma is kis gazdasági egységek végzik. Ezekben a gazdasági egységekben – az ÁNTSZ DD osztályait is ideértve – közel 1000-1500 aktív kártevőirtó szakember, egészségügyi gázmester, egészségőr-fertőtlenítő dolgozott, vagy dolgozik, akik igényelték, illetve igénylik az érdekeiket védő szakmai szövetség létrehozását.

Megalakulásakor, 1993-ban, a MaKOSZ megfogalmazta azokat a célkitűzéseket – az érdekvédelem, az etikai kódex megalkotása, közreműködés a szakképzés korszerűsítésében, szakmai konferenciák tartása, szakmai újság kiadása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, stb. – amelyek, mind a mai napig meghatározzák a Szövetség feladatait.

Ennyi idő után joggal tehetjük fel a kérdést, mi valósult meg ezekből az elképzelésekből? Sikerként könyvelhetjük el a szakképzés korszerűsítésében való részvétünket, megkezdődik a kétszintű oktatás és joggal mondhatjuk, hogy nélkülünk nem sikerült volna az oktatáshoz szükséges jegyzetek kiadása sem. Jogszabályok módosítása során, új jogszabályok megalkotásánál a Szövetség nem csak "bólogató János"-ként vette ki részét a munkából, hanem egyenrangú partnerként számos, a szakmai munkát segítő, és a szakma érdekeit védő javaslatot sikerült beépíttetnie a rendeletekbe, jogszabályokba.

A Szövetség magas színvonalú rendezvényei kivívták a hazai és külföldi szakemberek elismerését. Az évente megrendezésre kerülő konferenciák rangos eseménynek számítottak a szakemberek között. A "Kártevőirtás" című szaklap minden száma nagy érdeklődésre tartott számon. A Szövetségen belül 2002-ben, mint tagszövetség, megalakult a szúnyogirtással foglalkozók tagszövetsége.

Nemzetközi kapcsolatok terén is komoly sikereket értünk el. A CEPA vezetőségében elnökünk dr. Bajomi Dániel látta el az alelnöki teendőket két évig, majd ezt követően, mint elnök tevékenykedett a Kelet-európai országok közül elsőként. Az egységes európai szakképzés megteremtése érdekében sikerrel részt vettünk a Leonardo da Vinci programban. Ugyancsak részt vettünk az orlando-i protokoll előkészítésében is.

A Szövetség feladatai közé sorolta, és nagyon fontosnak tartja, a szakmán belüli egység megteremtését, az összefogást, amire a közeljövőben egyre inkább szükség van, illetve lesz. Sajnos ezt még ez idáig nem sikerült megnyugtató módon teljesíteni. A tagsággal való kapcsolattartásra az évenkénti közgyűlés és konferencia nem elég. Célunk, hogy ezen a helyzeten mindenképpen javítsunk. A visszajelzések alapján joggal gondoljuk, hogy a kártevőirtással foglalkozó szakemberek igénylik és szükségük van a MaKOSZ munkájára.

A tíz éve alakult Magyar Kártevőirtók Országos Szövetség már túl van a naiv gyermekkoron. Felnőtt.

Budapest, 2003. március

Vogronics László
RONIX Kft. ügyvezetője,
MaKOSZ főtitkár