Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

KÁRTEVŐIRTÁS 2003/2. szám

Vogronics László: Vezércikk

Felvirradt?!

"Felvirradt a profi kártevőirtók napja", kezdődik a Magyar Hírlap augusztus 28-i számában „Veszélyben a kiskereskedések” címmel megjelent írás. A szerző – O. Horváth György – szerint a kisebb élelmiszerboltok ezreit hozhatja kilátástalan helyzetbe egy július végén „fű alatt” meghozott, és bizonyos területeken már hatályba is léptetett FVM-ESzCsM közös rendelet. A cikkíró – pejoratív felhanggal ugyan – de felfedezte azt a tényt, amit a kártevőirtó szakma gyakorlati művelői, iparosai nem, vagy csak néhányan, nevezetesen, hogy a kártevőirtás, mint szakma – a MaKOSZ célkitűzésinek megfelelően – végre kezd felértékelődni. Ugyancsak e napon az országos MTV1, az esti híradóban is foglalkozik ezzel a témával. A KISOSZ frontális támadást indított az őket zsebbevágóan érintő rendelkezés ellen.

Dr. Bajomi Dániel: Jelentős MaKOSZ siker a jogszabályalkotásban

A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége alapszabályában rögzített célkitűzése, illetve feladata a szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység végzése. Ennek a feladatnak a teljesítése érdekében a MaKOSZ Választmánya az elmúlt években nagy hangsúly fektetett arra, hogy a jogszabályok megalkotásánál véleményét figyelembe vegyék.

38/2003 ESzCsM – FVM – KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet

Az irtószerekre vonatkozó különleges előírások

90/2003. sz. FVM rendelet 2.9. – 2.16. pontjai

Állati kártevők, rágcsálók és rovarok elleni védekezés az élelmiszer-előállító, feldolgozó, és forgalmazó helyeken

Dr. Szlobodnyik Judit: A Biocid rendelet 8. számú mellékletének az irtószer rendelettől eltérő fontosabb rendelkezései

A 2000. évi, a Kémiai biztonságról szóló XXV. törvény alapján az irtószerek – az Európai Unió előírásaival összhangban – új fogalmi kategóriába, a biocid termékek közé tartoznak.

A törvény alapján megjelent új biocid rendelet a korábbi 3/1969. (V.16.) EüM rendeletnek (az irtószer rendeletnek) kizárólag a forgalomba hozatalra vonatkozó 8-12. §-ait hagyta érvényben, a többit hatályon kívül helyezte.

Szilágyi János: Újra-osztás a mezőgazdasági vegyipari termékek engedélyezésében

A 2003 július 7-én a Magyar Közlöny-ben közzétett 38/2003 sz. ESZCSM-FVM-KvVM együttes kormányrendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szól. A szakma - ha nem is egészen felkészülten – de tisztában volt azzal, hogy ez a közel 50 oldalas rendelethalmaz hamarosan megjelenik. Úgy gondoljuk, hogy nekünk irtószergyártóknak, forgalmazóknak, felhasználóknak, de maguknak a rendelet megalkotóinak és betartatóinak is számos fejfájás forrása lesz ez az új eljárás és hosszú időbe telik majd annak megtanulása és rendszabályainak a betartása.

Beszámoló a MaKOSZ 2003. május 9-i választmányi üléséről

2003. május 9-én a Magyar Kártevőírtók Országos Szövetsége választmányi ülést tartott a Pataky Művelődési Központban.

Beszámoló a MaKOSZ 2003. május 21-i közgyűléséről

Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének közgyűlésére 2003. május 21-én a Pataky Művelődési Központban került sor.

Tájékoztató a CEPA 2003. február 21-i Igazgatósági üléséről

A CEPA 2003. február 21-i ülését Antonio Castelli elnök, az olasz szövetsége képviselője nyitotta meg Brüsszelben. A megjelentek módosítás nélkül elfogadták a 2002. november 29-i brüsszeli Igazgatósági ülés jegyzőkönyvét.

Jelentkezési lap a MaKOSZ XIII. sz. konferenciájára

Dr. Kufcsák Oszkár: Beszámoló a SOVE konferenciáról

A SOVE (Vektor Ökológusok Társasága) 14. Európai Konferenciája

2003. szeptember 2-6 között rendezték meg a SOVE (Vektor Ökológusok Társasága) 14. Európai Konferenciáját a svájci Bellinzonaban (Ticino kanton). E sorok szerzőjének, mint az Európai Szúnyogirtók Szövetségének választmányi tagja lehetősége adódott, hogy részt vegyen a konferencián. Maga tanácskozás színhelye is külön élmény volt (a városkát az Alpok kapujának is hívják, 2000-2500 m magas hegyektől szorosan körülvéve), de a konferencia tartalmilag is igen hasznos volt.

Hírek; Tallózás a hazai és nemzetközi médiából

Rendezvénynaptár