Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Taylor-díj a szúnyogcsapás elleni küzdelemért

Jutalom a szúnyogcsapás elleni küzdelemért

A környezetvédelemért járó legtekintélyesebb díjnak számít az ún. alternatív Nobel-díjak között a Taylor díj. Ezt a díjat ebben az esztendőben egy izraeli tudósnak adták, aki a Taylor-díjat a szúnyogcsapás elleni harcáért érdemelte ki.

A kitüntetés tehát Joel Margalit professzornak szól, aki a Negevben lévő Ben-Gurion Egyetem Jamal Szafi ökológiai kutatóinté­zetében dolgozik. A tudós professzor sajátos mód­szert dolgozott ki a szú­nyoginváziók ellen. Felfe­dezett egy mikrobát, amit a szúnyogok előszeretettel fogyasztanak el, de tartal­maz egy természetes mér­get is, ami viszont a szú­nyog belső részeit marja szét. A méreg emberre ár­talmatlan. Felfedezésének köszönhetően a szúnyogok költőhelyei nincsenek hát­rányos kihatással az öko­lógiai egyensúlyra, sem az emberek egészségére. Mar­galit professzor és munka­társai a felfedezésre egy ha­tárokon átívelő kutatási tanulmány keretein belül jutott el, melyben izraeli­ek, jordániaiak és palesz­tinok egyaránt részt vet­tek. Az Izrael és Jordánia közötti területet érintő szúnyogcsapás helyei mel­lett a tudósok amerikai fel­ügyelettel a mikrobákat Afganisztánban is kipró­bálták. Ebben az ország­ban már többször is kitört a malária és nemcsak az őslakosság körében, ha­nem az ott állomásozó amerikai katonák között is.