Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Dr. Szlobodnyik Judit: A Biocid rendelet 8. számú mellékletének az irtószer rendelettől eltérő fontosabb rendelkezései

A 2000. évi, a Kémiai biztonságról szóló XXV. törvény alapján az irtószerek – az Európai Unió előírásaival összhangban – új fogalmi kategóriába, a biocid termékek közé tartoznak.

A törvény alapján megjelent új biocid rendelet a korábbi 3/1969. (V.16.) EüM rendeletnek (az irtószer rendeletnek) kizárólag a forgalomba hozatalra vonatkozó 8-12. §-ait hagyta érvényben, a többit hatályon kívül helyezte.

Ennek megfelelően az irtószerek minősítésének (újabban forgalmazási kategóriáinak), beszerzésének, szállításának, tárolásának és felhasználásának korábbi előírásai megváltoztak.
A biocid rendelet 8. sz. melléklete a rendelet kihirdetését követő 20. naptól, 2003. július 27.-től hatályba lépett ezért – a gyakorlati alkalmazása szempontjából – a következő fontosabb változásokra kívánjuk a figyelmet felhívni:

 

  • a korábbi (erősen mérgező, mérgező, veszélyes, szabadforgalmú) minősítés helyett új (I., II., III.) forgalmazási kategóriák léptek hatályba;
  • az egészségügyi gázmester alanyi jogon szerezhet be I. forgalmazási kategóriájú (korábban erősen mérgező és mérgező minősítésű) hatóanyagot/készítményt;
  • szolgáltatás: irtószerrel más számára végzett egészségügyi kártevőirtás;
  • szolgáltatást csak szakképzett személy (egészségügyi gázmester, közegészségügyi-járványügyi felügyelő, egészségőr-fertőtlenítő, egészségügyi kártevőirtó szakmunkás) végezhet;
  • szolgáltató: a társas/egyéni vállalkozás keretében hivatásszerűen egészségügyi kártevőirtást végző szakképzett személy;
  • II. forgalmazási kategóriájú (korábban veszélyes minősítésű) irtószerek használatakor az irtószer-felhasználási engedély megszűnt, helyette (írásbeli) tájékoztatási kötelezettség van;
  • szabadban végzett tevékenység (pl. szúnyogirtás) alkalmával a méhészek értesítésére előírt kötelezettség időpontja megváltozott: 400 m2 feletti terület kezelésekor a bejelentést a kezelés területe szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének legkésőbb a kezelés megkezdését megelőző munkanapon 9 óráig kell megtenni;

 

A rendelet tehát az 5/1972. (V,9.) EüM rendelet mellékleteként kiadott „Vegyszeres rovar- és rágcsálóirtás balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabályának” az irtószerek minősítésére, beszerzésére, szállítására, tárolására, illetve a szilárd és folyékony halmaz-állapotúak felhasználására vonatkozó rendelkezéseit is újra fogalmazta.
A 8. melléklet hatályba lépését követően az óvórendszabálynak” – amelynek módosítása most készül – 7.,8. és 9. pontjai, illetve a mérgesgázok felhasználására, a gázosításra vonat-kozó rendelkezései (11.-18. pont), valamint mellékletei vannak jelenleg hatályban.
A biocid rendeletnek az irtószerekre vonatkozó §-ainak szövege – a 8. melléklettel együtt – a 2003. évi OEK Tájékoztatóban közlésre kerül.

dr. Szlobodnyik Judit és dr. Erdős Gyula