Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Dolgozatokban előforduló furcsaságok

KÁRTEVŐIRTÓ SZAKKÉPZÉS DOLGOZATAIBAN ELŐFORDULÓ „BÖLCSESSÉGEK”
 1. Mikor nem fordítható stabil oldalfekvésbe a beteg?
  Ha nyílt hasi sérülése van pl. a belső szervek kiestek.
 2. Fogalmazza meg, mit nevezünk monofág rovarnak!
  Ön megtermékenyítéssel szaporodó rovar.
 3. A beteg életveszélyben van
  Ha hiányzik a végtagja.
  Ha végtagjai természetellenes tartásban vannak.
  Ha a környezetében életveszélyes folyamatok zajlanak.
  Ha a koponyájából vér csorog.
 4. Gázbeeresztés/gázfejlesztés különféle formái?
  Kulcslyuk.
 5. Sorolja fel a permetezéses eljárással kezelendő felületeket élelmiszer-kártevő molyok irtása esetén ?
  Élelmiszerek felszíne, napsütötte helyek, szellőzők.
 6. Jellemezze röviden az irtószerek biológiai hatásai közül az elhúzódó ölőhatást!
  A fogyasztás után később pusztul el a kártevő, a természetes halálra utaló tünetek mellett.
 7. Rezisztencia definíciója?
  Valamilyen életközösségben létrejött ellenállóképesség. Az irtószerekre nagymértékben ellenáll a szervezet. Egyensúlyozható, ha évente kivonnak és bevonnak új irtószereket.
 8. Kártevőkre kifejtett lehetséges hatások?
  Fiatalodást gátló mérgek.
 9. Porozószer hátrányai?
  Tetű esetében a testfelület 50 %-át be kell lepnie.
  Felhalmozódik a szervezetben.
  Légtérkezelésre nem alkalmas.
 10. Eü.-i kártevők csoportosítása?
  Élelmiszerlátogató, vektor, repülő, fertőzéseket terjesztő, rejtett életmódú, jólét megrontó, vérszívó, gazdasági károkozó.
  Élelmiszer-kártevők, élelmiszer-látogatók, élelmiszer-szennyezők, testi-, lelki-, pszichés fóbiát okozók.
 11. Ideális (eszményi) irtószer jellemzői!
  Ne legyen munkaigényes
  Megváltoztatják az életfolyamatokat
  Kártevővel könnyen össze lehessen hozni.
 12. Eü.-i kártevő elleni védekezés céljai?
  Eü.-i, járványügyi küszöbszint alatt tartás.
 13. Eü.-i kártevő elleni védekezés céljai?
  Valamely fertőző betegséget terjesztő eü.-i kártevő, mely a hajlamot utódaira is átviszi.
 14. Irtószer csoportosítás?
  Akut hatású szerves és szervetlen szerek.
 15. Rezisztencia definíciója?
  Ellenállóképesség egy adott területen élő rovarfaj népességében történő beavatkozó eljárás után egyes egyedeknél az adott módszer újbóli alkalmazásakor fellépő csökkenő érzékenység vagy teljes ellenállás.
 16. ÁNTSZ városi intézetei által nyilvántartott helyek (egységek), ahol az ágyi poloska ártalmának kivédése céljából évente kétszer megelőző jellegű irtást kell végezni?
  Veszélyeztetettek.
  Kiállítótermek.
  Étkeztetési egységek.
  Piacok, vásárcsarnokok.
 17. Egészítse ki!
  Az ÁNTSZ városi/fővárosi kerületi intézete nyilvántartja a tetvességi vizsgálat során akit annak talált , illetőleg a 3 hónapig tünetmentes vagy újra fejtetvesnek talált személyeket.
 18. Rágcsálók előfordulásának megállapítási lehetőségei?
  Fogkopogtató rágás.
 19. Jogszabályok?
  18/1998. Vegyszere rovar és rágcsa.
 20. Egészítse ki az alábbi mondatot!
  Az új kültakaró képződését a ektizion, ekdozil, ektizin, hormon, a lárvaállapot fenntartását, a korai nemi érés, illetőleg az idő előtti bebázozódás megakadályozását a juvenilis hormon irányítja.
 21. Rágcsáló előfordulásának megállapítási lehetőségei!
  Randalírozás.
  Termények pocsékolása.
  Ragasztós légyfogó alkalmazása
  Magas hőmérséklet alkalmazása
  Méregmező létesítése.
 22. Egészítse ki!
  Az ÁNTSZ városi/fővárosi kerületi intézete nyilvántartja a tetvességi vizsgálat során
  Először és visszaesőként,
  Fejtetvesnek talált személyeket
  A gyanús személyeket
  Tetves környezetében élő személyeket
  Először tetves személyeket
  Ismételten visszaesett.
 23. Vektor a fertőző betegséget előidéző kórokozó haematogén-limfogén úton terjeszti a kórokozóval rendelkező rovarokat vektoroknak nevezzük.
 24. Porozószer előnyei!
  Nem kell megennie, mindig a vonulás útjába tehető, nyomon követhetők
 25. A járulékos anyaggal szembeni elvárások
  Kiirtani a kártevőt
  Rovart megszüntetni.
 26. Eszményi irtószerrel szemben támasztott szakmai elvárások
  Színtelen
  Szagtalan
 27. Eü.-i kártevők elleni védekezés céljának a lehetőségei
  Higiéniai szempontok
  Mentális problémák megoldása
  Károkozás megszüntetése.
 28. Az ÁNTSZ városi/fővárosi kerületi intézete nyilvántartja a tetvességi vizsgálat során a fertőzött , illetőleg a környezetében vagy gyanús fejtetves talált személyeket.
 29. Porozószer hátrányai?
  Nagyobb koncentrációban az emberre káros.
  Csecsemőknél légzési megbetegedéseket okoz.
 30. Füstképző szerek előnyei?
  Taglózó hatásúak
  Az élő imágókat egyből elpusztítja.
 31. ULV-koncentrátumok előnyei?
  Apró cseppmérete miatt a levélen is képes áthatolni.
 32. Az ÁNTSZ városi/fővárosi kerületi intézete nyilvántartja a tetvességi vizsgálat során a ruhatetves , illetőleg a nyilvántartott ruha ill. fejtetves vagy feltételezett fejtetves talált személyeket.
 33. Az ágyi poloskát milyen érzékelési képessége segíti a tájékozódásban?
  Saját maga után tájékozódik.
 34. Az ÁNTSZ városi/fővárosi kerületi intézete nyilvántartja a tetvességi vizsgálat során a talált , illetőleg az azzal érintkező vagy közösségben fejtetvesnek talált személyeket.
 35. Széndioxid hatása?
  Az oxigénben gazdag levegőnél nehezebb, így a kártevő szervezetébe oxigén helyett széndioxid jut, így megfullad a kártevő.
 36. Ismertesse a füstképző szereket?
  Jó kombinációs partner.
  Tömegben is használható.
 37. ULV koncentrátumok hátránya?
  A rovarnak érintkeznie kell az irtószerrel.
 38. Az ÁNTSZ városi/fővárosi kerületi intézete nyilvántartja a tetvességi vizsgálat során a rokonokat , illetőleg az iskolai vagy munkahelyen fejtetvesnek talált személyeket.
 39. Az ÁNTSZ városi/fővárosi kerületi intézete nyilvántartja a tetvességi vizsgálat során a ruhatetvesnek, illetőleg az ivarérett vagy évi 2x közösségi fejtetvesnek talált személyeket.

Gyűjtötte: Gálffy György