Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Beszámoló a XIII. Országos Konferenciáról

Visegrád, 2003. október 15-17.

Tíz éves a MaKOSZ. Hihetetlen, hogy az idő milyen gyorsan szalad. Nem is olyan régen, mintha tegnap történt volna, 1993. október 7-én, 67 egyéni és társas vállalkozás megalakította a kártevőirtók Szövetségét. Ennek az évfordulónak jegyében zajlott Visegrádon a szokásos Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének éves szakmai konferenciája. A csodálatos környezet, a szálloda által nyújtott remek kiszolgálás, a meghirdetett mindenkit érintő program, valóban jubileumi eseményé varázsolta mindezt.

15-én délután 14-órakor, dr. Vass Ádám nyitotta meg a konferenciát. Üdvözlő szavait a helyszín méltatásával kezdte, majd az OTH és a MaKOSZ viszonyát méltatta. Ez a viszony eleinte ugyan nem volt felhőtlen, de a szakma iránt érzett közös felelősség az együttműködés és a kölcsönös bizalom irányába mozdította el kapcsolatunkat. A szakmát szabályzó jogszabályok véleményezése és a közösen kialakított álláspontok jelentős mértékben jó irányba befolyásolták mind az úgynevezett „biocid” rendeletet, mind az új élelmiszer rendeletet. Megnyitójában ugyan kritikával is illette a Szövetség néhány törekvését – ami az ünnepeltnek nem esett jól – de ez a kis intermezzo nem befolyásolta az ünnepi hangulatot.

 

Ezt követően dr. Melles Márta köszöntette az egybegyűlteket. Meleg szavai igen jól estek az előzőek után. Külön kiemelte, hogy a MaKOSZ tevékenységét, sikertörténetnek nevezte, hogy tíz év töretlen munka eredményét ünnepelhetjük most. Zárszavában Bródy egy dalával köszöntötte a hallgatóságot, amelyet most felidézünk: „Ne kérdezd, merre visz az út, a válasz biztonságot úgysem nyújt, Nem tudja senki hová érkezel, magadtól indulj egyszer el.” Szavaival méltatta a Szövetség eddigi munkáját, értékelte, hogy a Szövetség felvállalta a kritikus problémákat, de ugyanakkor igyekezett összefogni a szakmabelieket, ami mindenképen dicséretet érdemel. Kiemelte az összefogást, amely a szakma érdekeit szem előtt tartva, minden helyzetben képviselte azt. Hangsúlyozta, hogy az OEK mindkor partnernek tekintette a Szövetséget és egyenrangú félként tárgyalt vele. Végül jó tanácskozást kívánt a jubileumi konferenciának, a Szövetségnek pedig, hogy azt a szakmai munkát, ami tíz évvel ezelőtt elkezdett, ugyanilyen töretlenséggel folytassa. Jókívánságait hálásan köszönjük.

 

Dr. Bajomi Dániel elnök megköszönte a megnyitó beszédeket, majd ő is köszöntötte a konferenciát. A délutáni program keretén belül a Szövetség elnöke ismertette az elmúlt tíz év munkáját és eredményeit. Előadását az újság is közli.

 

Markója Tamás a MaKOSZ tevékenységét mutatta be az új jogszabályok kialakításában. Az előadó, ezt a száraz és rendeletszámokkal teletűzdelt anyagot, igen precízen és átfogóan ismertette. Méltatta a minisztériumokkal és a hatóságokkal történő küzdelemet, ami sok esetben eredményes volt. A Szövetség és a tagság közötti belső kommunikációt kívánta megcélozni az a kérdőív, ami kiküldésre került. Szabó Kálmán erről a sikertelen próbálkozásról adott tájékoztatást.

 

A szakmai előadásokat dr. Melles Márta nyitotta meg a közegészségügyi kártevőirtás jelentőségét bemutatva. Ismertette a kártevőkkel foglalkozó területeket, amelyek közül számunkra legfontosabb a közegészség és járványügy. Ez az a terület, amely a betegségeket terjesztő, vagy a közegészségügyi ártalmat okozó rovarokkal és rágcsálókkal is foglalkozik. Egyetemi előadást megidéző pontossággal, precízen és átfogóan mutatta be a járványügy és a kártevőirtás kapcsolatát.

 

Az Európai Biocid Directíva hatásáról és első tapasztalatairól H. Hancock úr, angol szakértő tartott előadást, ami után komoly szakmai vita alakult ki. Itt is meg kell köszönni Szabó Gábornak a élvezetes és színvonalas fordítói munkáját. H. Hancock előadását az újság ebben a számában leközöljük. A biocid termékek előállításának és forgalmazásának feltételeit dr. Adamis Zoltán az Országos Kémiai Biztonságtechnikai Intézetének vezető munkatársa ismertette. Az elhangzott előadás a biocid rendelettel kapcsolatos hiányos ismeretekre hívta fel a figyelmet.

 

Az előadások befejeztével, az esti ünnepi vacsora után került sor a közös a születésnapi torta felvágására. Előtte az elnök méltatta az ünnepi eseményt, köszönetet mondott a tagságnak, külön megköszönte a volt és a jelenlegi választmányi tagok munkáját. Megköszönte a hatóságok, a minisztériumok együttműködését és megköszönte, hogy egyenrangú partnerként kezelték a Szövetséget. Zárszavában felhívta a figyelmet az összefogás fontosságára a szakma érdekében, majd dr. Melles Márta előadásának zárszavát idézte a jövőre vonatkozóan: „Légy azzá ami még nem vagy, s maradj meg annak ami vagy.” Ezután az elnök és a főtitkár közösen felvágták az ünnepi tortát. A közös vacsora jó hangulatban zajlott, amelyhez egy ifjú és bájos zongorista hölgy kellemes háttérzenét szolgáltatott.

 

A másnapi program dr. Szlobodnyik Judit előadásával kezdődött, a 2003. évi OEK Tájékoztató megjelenésével kapcsolatos kérdésekről, amiben felhívta a figyelmet az új Tájékoztatóban megjelentekre. Ezt követően egy új rendelet megjelenéséről volt szó, neveztessen a mindenkit érintő 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESZCSM együttes rendelet az élelmiszerhigiéniának a kártevőirtással foglalkozó részeiről. Dr. Lukács Ákos inkább a FVM jogalkotási struktúrájáról beszélt, mintsem a rendeletben megjelent szakmai hibákról. Megígérte, hogy a MaKOSZ által javasolt módosításokat messzemenően támogatni fogja, amint azokat a Szövetség eljuttatja a minisztériumba.

 

A 2003. évben folyó egészségügyi gázmester és egészségügyi kártevőirtó szakmunkásképzés tapasztalatait és annak értékelését dr. Tankáné Sere Éva, az ETI tanfolyamvezetője ismertette. A jövőbeni kártevőirtó szakképzés korszerűsítéséről tartott átfogó ismertetést Merczel Andrea az ETI DACUM programjának referense. Az új képzési rendszer átjárhatóságot fog biztosítani a különböző szintű kártevőirtó szaktanfolyamok között.

 

A vállalkozóknak szóló előadásában dr Zeiler Júlia a Gazdasági Minisztériumból ismertette azokat a lehetőségeket, amellyel a vállalkozások élhetnek a közeljövőben. Szorosan kapcsolódott ehhez az előadáshoz az Európai Unió vissza nem térítendő támogatások lehetőségéről szóló előadás, amelyet Pálos Gábor, az Euro Money Kft munkatársa tartott meg.

 

Ebéd után, dr. Andrásfalvy András az új hangyakártevők megtelepedéséről és elszaporodásáról tartott igen szellemes előadása nem engedte elaludni a jóllakott hallgatóságot. Az élelmiszerbiztonság új tanúsítási rendszeréről, az AIB-ről Kovács Gabriella tartott előadást a DANONE budapesti üzemében szerzett tapasztalatok alapján. A professzionális rágcsálóirtó szerekről a Bábolna Bio munkatársa Daru János tartott előadást, majd ezt követte Detia-Degesch bemutató előadása, melyet Bernd Haag úr tartott meg. Végül a gázosítás jelenéről és jövőjéről Bélai Gyula a Zephyr Kft. ügyvezető igazgatója tartott előadást.

 

A másnap reggeli programot marketing előadások nyitották meg. Ezt követte Vogronics László Árkérdések, kérdéses árak vitaindító előadása. Ebben az előadásban bemutatásra került a permetezéssel történő rovarirtás, a hidegköd képzés, a rágcsálóirtás és a gázosításra vonatkozó irányárképzés lehetősége. A javasolt minimál árakat négyzetméter egységre számítva, vagy rezsióradíj alapján ajánlotta alkalmazni. Az elhangzottakhoz nagyon sok hozzászólás érkezett. Végezetül határozat született arra vonatkozóan, hogy dr. Szitó András a MaSZOSZ részéről elkészíti a szúnyogirtásra vonatkozó javasolt minimál árak tervezetét, amelyet a 2004. évi pályázatok kiírói részére ajánlás formájában eljuttatnak. A Szövetség pedig munkabizottságot hoz létre, amely 2004. január hónapra kidolgozza az általa javasolt minimálár tervezetét, amelyet a Kártevőirtás is le fog közölni.

 

Összességében a jubileumi konferencia eredményes és hasznos volt.

 

Vogronics László
főtitkár