Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Vezércikk: Vogronics L.: Konszenzus az árügyben

És mi, belgák, hova álljunk?

A fenti történet, gondolom, mindenki számára ismerős. Aki nem ismerné a címben feltett kérdés történetét, annak röviden leírom a már szállóigévé vált mondás eredetét. Mint ismeretes, Belgium kétnyelvű ország, délen a vallonok lakják, északi részét pedig a flamandok. A flamand — vallon nemzeti öntudat évszázadok óta különböző ellentétek forrása. E két nemzet között több más népcsoport mind a mai napig is békében él. Történt egyszer régen, hogy a tisztek a katonának besorozott újoncokat rögtön az első nap, a laktanya udvarán, — hogy ne legyen közöttük nemzetiségi vita — ketté választották úgy, hogy felszólították őket, aki vallon az álljon jobbra, aki flamand az pedig balra. Ez meg is történt, a közlegények két csoportra oszlottak. Középen pedig ott maradt egyedül Grün közlegény, aki feltette a címben szereplő történelmi kérdést „És mi, belgák, hova álljunk?”

A kérdést úgy is fel lehetne tenni, hogy és mi, balga rovarirtók, hova álljunk? Hol is állunk? Ki is áll mellettünk? Az egészségügyi tárca nem hallatta hangját — még véletlenül sem — a kártevőirtó szolgáltatással és a szolgáltatókkal kapcsolatban, hogy ha nem is mint édes, de legalább mostohagyermeki minőségben felvállalhatott volna minket. A mezőgazdasággal, élelmiszerek előállításával és az ezzel összefüggő szabályozásával foglalkozó FVM meg pláne nem törődik azokkal, akik az élelmiszerbiztonságra vonatkozó szabályozásban tevékenységükkel fontos szerepet játszanak. Pedig az egészségügyi kártevők irtásával foglalkozó rendeleteket a fentebb megjelölt minisztériumok hozzák meg.

 

2003. év őszén — néhány új, a kártevőirtással is foglalkozó rendelet kései megjelenése miatt — végre kezünkbe vehettük a legújabb OEK Tájékoztatót, amiből mindenki értesülhetett arról, hogy az eddigi gyakorlat helyett — az EU-s csatlakozás miatt — milyen elvárásokkal kell szembenézni a szakma művelőinek.

 

Az egyik fontos változás véleményem szerint, hogy míg régebben az egészségügyi kártevőirtó tevékenységhez — legyen az egyéni vagy társas vállalkozás — kártevőirtási tevékenységi engedélyt kellett beszerezni, ma már ezt nem kell megtenni. Ennek az engedélynek a birtokában lehetett csak megkezdeni a tényleges munkát. A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt a 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendelet 5., 22., és 26. §-ai alapján csak az ÁNTSZ városi, illetve fővárosi kerületi intézeteitől lehetett beszerezni. Ezért mindenki úgy gondolta, hogy ez a tevékenység egészségügyi szolgáltatásnak minősül. Nem is értett senki azzal egyet, hogy a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR), illetve a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) egységesen a takarításhoz sorolta a kártevőirtást. Ugyan a lelkek megnyugtatására még megmaradt egy ideig a 85.14.18.0. besorolás, ami egyéb egészségügyi szolgáltatásnak minősítette az egészségügyi kártevőirtást, de mindezt a 2002. év tavaszán megjelent kormányrendelet egy tollvonással megszüntette. Eszerint az egészségügyi kártevőirtás nem sorolható be az egészségügyi szolgáltatások közé.

 

Szövetségünk újabb kihívás előtt áll, újabb akadályokat kell leküzdeni azért, hogy az egészségügyi kártevőirtást végző egészségügyi gázmesterek, egészségügyi kártevőirtó szakmunkások, egészségőr-fertőtlenítők és közegészségügyi-járványügyi felügyelők által végzett tevékenység ismét egészségügyi szolgáltatásnak minősülhessen. Az ezen a területen dolgozó egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakemberek nem értik, hogy a képesítésük alapján az Egészségügy Továbbképző Intészet által nyilvántartott és regisztrált végzettséggel, az ÁNTSZ által felügyelt és a jogszabályban is rögzített elvárásoknak megfelelve, az egészségügyi tárca által kiadott rendeletek és törvények szerinti képesítéssel rendelkezve higiénés és fontos népegészségügyi feladatot ellátva nem minősül a tevékenysége egészségügyi szolgáltatásnak. Ezt nehéz megmagyarázni.

 

Mi egészségügyi dolgozóknak valljuk magunkat, elfogadjuk az egészségügyi tárca és intézetének felügyeletét, hisz ezért is javasoltuk, illetve ragaszkodtunk ahhoz, hogy az új 90/2003-as élelmiszerhigiénés rendeletbe bekerüljön az a fontos passzus: miszerint a kártevőirtást az ÁNTSZ felügyeli és ellenőrzi.

 

Fontos lenne, hogy felsorakozzon mögénk mindenki, aki ezt fontosnak érzi. Különösen örülnénk annak, ha a felügyeletet gyakorló ÁNTSZ is támogatná ez irányú törekvésünket, mert ezáltal rendbe lehetne rakni az egyéni vállalkozói engedélyek kiadása területén kialakult tarthatatlan helyzetet, amely szerint takarítási tevékenység égisze alatt ne végezhesse bárki ezt a fontos és szakképzettséghez kötött tevékenységet.

Vogronics László