Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Egyesült Királyság Nemzeti Rágcsáló Tanulmánya

Az Egyesült Királyságban a patkányok számának további növekedését regisztrálta a tavalyi Nemzeti Rágcsáló Tanulmány

Az Egyesült Királyság Nemzeti Rágcsáló Tanulmány 2003. évi Beszámolóját nemrég adta ki a Nemzeti Kártevőirtó Szakmunkások Szövetsége (NPTA), amely figyelmeztet arra, hogy a vándorpatkányok túl sokan vannak. A tanulmány azt sugallja, hogy megérett az idő egy összehangolt akcióra ennek a komoly és növekvő problémának a megoldása érdekében.

Az NPTA által végzett tanulmány úgy találta, hogy a 2002 nyarán vizsgált patkányesetek száma, összehasonlítva az 1998-as első tanulmány adataival, több mint a felével (52 %-kal) nőtt. A számokat a helyi hatóságok szolgáltatták Angliából, Skóciából és a Wales-ből.

 

Ezen felül, a beszámoló azt mutatja, hogy összehasonlítva a 2002-es évet a 2001-essel, hogy – a patkányok elleni védekezésben az egész évet tekintve – évi 3 %-os növekedés következett be. Ami a tanulmány által ún. „nyári patkányok”-nak nevezett előfordulásokat, azaz az április 1. és szeptember 30. között végzett kezelések számát illeti, ebben az esetben 4 %-os volt a növekedés.

 

Jó hír viszont, hogy az egerek elleni védekezések száma évről évre csökken. 2002-őt 2001-hez viszonyítva 1 %-os a csökkenés, 1998-hoz képest pedig összesen 8.5 %.

 

Csakúgy, mint a korábbi jelentésekben, az NPTA világossá teszi, hogy a patkányelőfordulások számának évről évre történő növekedésének nincs egyetlen oka. Ebben az évben mégis tíz okot azonosítottak, melyek szerintük ehhez a növekedéshez vezettek.

 

„Szerintünk úgy tisztességes,” mondja az NPTA által kibocsátott sajtóközlemény, „ha figyelmeztetünk arra, hogy mind az intézményeknek mind a lakosságnak van felelősségük. Nem hibáztathatjuk egyedül az ipart, mint például a privatizált vízgazdálkodási ipart, vagy a sok nagy földtulajdonost vagy az elhanyagolt, fejlesztésre váró területeket (barnamezős területek), a gyorséttermi szennyvízkibocsátó egységeket, a helyi és központi kormányzatot. Hibáztathatjuk a lakosságot is, amiért elfogadja a hulladékkezelés és szemételtakarítás normáinak hanyatlását tekintet nélkül másokra. Ez csak két példa. Úgy hisszük, mindannyiunknak szorosabban együtt kell dolgoznunk és a preventív közegészségügyet ismét kulcsszóvá kell tennünk a 21. század elején.”

 

A beszámolóban térképek mutatják az Egyesült Királyság feloszlását 15 régióra és hogy az egyes régiókban hogyan alakul a százalékos növekedés illetve csökkenés.

 

Németh Mária