Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Beszámoló a MaKOSZ 2004. február 26-i választmányi üléséről

2004. február 26-án tartotta a Magyar Kártevőírtók Országos Szövetsége 2004. évi első Választmányi ülését a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kht. (Budapest, X. Szent László tér 16.) különtermében.

Dr. Bajomi Dániel, a MaKOSZ elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a Választmány határozatképes. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

  1. Tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról
  2. 2004. évi Közgyűlés előkészítése
  3. 2004. évi munkaterv, rendezvények meghatározása
  4. Kártevőirtási szolgáltatás egészségügyi szolgáltatássá történő minősítése
  5. Kártevőirtási szolgáltatás TEÁOR számainak módosításával kapcsolatos kérdések
  6. HACCP standardok elkészítése
  7. Tájékoztató a minimál ár kialakításával foglalkozó Ad-hoc Bizottság munkájáról (gázosítás – szúnyogirtás)
  8. Egyebek

Az előző ülés óta végzett munkáról Dr. Bajomi Dániel többek között elmondta, hogy a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarájának ülésein a MaKOSZ folyamatosan képviselteti magát, a MESZK alapszabály-tervezetét 2004. március 4-én vitatják meg. A MaKOSZ túljutott az európai uniós követelményeknek való megfelelés szakma-specifikus oktatással, információs eszközök készítésével, terjesztésével történő támogatásra beadott pályázata második fordulóján. A MaKOSZ-hoz megérkezett az ún. befogadói nyilatkozatot, 90 napon belül születik döntés, hogy milyen összeget kapunk.

 

Bélai Gyula ismertette a gázosítás javasolt minimál árait, Dr Szító András pedig a szúnyogirtásra vonatkozó javasolt minimál árakat. (A két dokumentumot újságunk jelen számában közzétesszük.)

 

Dr. Bajomi Dániel ismertette a KSH-val történt egyeztetés után elkészült besorolás tervezetet. (A Kártevőirtás újság lapjain teljes egészében közöljük a dokumentumot.) Elmondta, hogy a 2004. évi Közgyűlés előkészítése folyamatban van, időpontja 2004. május 19. Ekkor kerül sor a Szövetség 2003. évi mérlegének ismertetésére. A Választmány lecsökkent létszámának érdekében új választmányi tagok megválasztása vált szükségessé, ezért a február 26-i ülésen Választási Bizottságot hoztak létre. A Választási Bizottság elnökének a Választmány Szabó Kálmánt javasolta, aki a jelölést elfogadta.

 

Dr. Kufcsák Oszkár bejelentette, hogy a MaSZOSZ március 25-én tartja Közgyűlését.
A MEGE március 31. – április 1-i Közgyűléséről Reisinger Mátyás adott hírt.

 

A harmadik napirendi ponthoz kapcsolódóan Vogronics László, a MaKOSZ főtitkára egy májusban, a higiénikusok részére szervezendő Szakmai Nap ötletét vetette fel, ahol az előadások mellett kiállítást, poszter bemutatót lehetne szervezni.

 

Dr. Bajomi Dániel felkérte a jelenlévőket, hogy a gázosítás és szúnyogirtás témákban kidolgozott javasolt minimál árakhoz hasonlóan, nyújtsanak segítséget a rovar-és rágcsálóirtás javasolt minimál árainak kidolgozásában is.

 

Reisinger Mátyás kérésére az előző Választmányi ülés jegyzőkönyvének javítására került sor, mivel abban egy mondat hibásan került rögzítésre.

 

Dr. Bajomi Dániel megköszönte a megjelenteknek munkájukat, majd berekesztette az ülést.

 

Titkárság