Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége (Dr. Szító A.)

Elnökséget választott a Szúnyogirtó Alszövetség
Szervezeti kérdések

 

Mint az ismert, a szúnyogirtásban érdekelt MaKOSZ tag kivitelezők, vegyszerforgalmazók és szakértők három évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy szűkebb szakmai érdekeink képviseletére és sajátos feladataink végzésére alszövetséget hozunk létre. Ez a szervezet a MaKOSZ-on belül ideiglenesen megbízott három tagú vezetőséggel nagyon hosszú ideig működött, míg 2004. november 23-án új vezetőséget választottunk. A közgyűlés három évre, öt tagból álló vezetőséget választott. A jelöltek között a szakma számos kiváló, elismert szakembere szerepelt, azonban a MaKOSZ Szervezeti és Működési Szabályzata szerint választmányi- és vezetőségi tag csak olyan személy lehet, akinek egészségügyi gázmesteri képesítése is van.

 

Az előbbi feltételnek a jelöltek közül néhányan nem feleltek meg, így rájuk nem is lehetett szavazni. A szavazás eredményeként a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége (MaSZOSZ) vezetőségi tagjai: Bélai Gyula, Kallay Ferenc, Komjáthy Sándor és Ring Péterné, Dr. Szító András. Az egy hét múlva, november 30-án megtartott első vezetőségi ülésen az elnöki feladatok ellátását Dr. Szító András kapta meg. Akadályoztatása esetén Kallay Ferenc helyettesíti az elnököt. Más tisztség kialakítását nem tartottuk szükségesnek.

 

Közbeszerzés és minimál ár

 

A kártevőirtó szakmában évek óta tapasztalt árverseny a szúnyogirtás területén talán még kiélezettebb mint a többiben, főleg azért, mert a Magyar Turizmus RT. a védekezések költségeinek a felét, a másik részét pedig az önkormányzatok vállalják. A munkát a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó vállalkozó nyeri. A megrendelők kihasználják, hogy a szúnyogirtás szezonális, és ezért a kivitelezők létkérdése, hogy munkát nyerjenek, így a vállalási ár az utóbbi években már a szakszerű munkavégzés költségeit sem fedezte. Nem csak a vállalási árban ígértek egymás alá, de a megrendelők kegyeiért kénytelenek voltak ésszerűtlenül hosszú, 150-190 napos fizetési határidőket vállalni. Az egyébként is szűkös vállalási ár jelentős hányadát csak a munka elvégzése után 5-7 hónap múlva kapták meg. Hiteleztek a megbízóknak, nekik pedig – kényszerből - a vegyszerforgalmazók kölcsönöznek, mert a kijuttatott irtószert a tőkehiány miatt nem képesek kifizetni.

 

A MaKOSZ XIV. OrszágosKonferenciáján, Egerben a harmadik napon – egyéb gondok mellett – az előbbi megoldására Dr. Bajomi Dániel elnök javaslatát elfogadva, jogügyi irodát bízott meg a MaKOSZ, hogy ajánlati felhívás-mintát dolgozzon ki a kivitelező- és a szakértői tevékenységet irányító pályázók részére.

 

A tervezetek 2005. január 13-ig elkészültek, és január 17-én a vezetőség azokat kisebb pontosításokkal elfogadta. A módosítások a jogi előírásokat nem érintették. Jóváhagytuk azt a levél-tervezetet is, amelyben felhívtuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy a MaKOSZ meghatározta azokat a javasolt minimális árakat, amelyek alatt a szakszerű munkát nem lehet garantálni. Továbbá, kifejtettük, hogy jogi eljárást kezdeményezhetünk azok ellen, akik a csatoltan megküldött javasolt minimális árakat nem veszik figyelembe. A vállalási árakat a 2003. évi irtószerárak és a Szövetség tagvállalkozásai által alkalmazott árak figyelembevételével alakítottuk ki. Az említett levelet és az ajánlati felhívás-mintákat a Magyar Turizmus Rt. és az önkormányzati társulások vezetői január 27-e körül kézhez kapták, tehát már ebben a szezonban érvényesíteni lehet a bennük foglaltakat.

 

Évadnyitó rendezvény

 

Évek óta hagyomány, hogy a szúnyogirtásban érintettek (szakmai irányítás, ellenőrzés, megrendelők, kivitelezők és szakértők) még a szezon kezdete előtt találkozunk. Erre a következő egy napos értekezletre meghívtuk azokat az intézményeket, cégeket, magánszemélyeket is, akik nem tagjai a szakmai szervezetünknek.
A március 25-én, péntek délelőtt 10,00 órakor megrendezésre kerülő megbeszélésünkre több mint 100 meghívottat várunk. A programban Dr. Szlobodnyik Judit osztályvezető értékeli az elmúlt évet, az irtószer forgalmazók bemutatják a szerválasztékot, de tájékoztatjuk a jelenlévőket arról is, hogyan készültünk fel a szezonra, arra, hogy a vizek közelében a szúnyogsűrűséget elviselhető szinten tartsuk a lakosságnak, a hazai, és a külföldi turistáknak egyaránt.

 

Dr. Szító András