Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Tudományos ülés az OEK-ben (Papp György)

Tudományos ülés Budapest patkánymentes állapotának hosszú távú fenntartásáról

Budapest, 2004. szeptember 21., "Johan Béla" Országos Epidemiológiai Központ

A "Johan Béla" Országos Epidemiológiai Központban 2004. szeptember 21-én lezajlott intézeti tudományos ülésen a WHO nyolc európai nagyvárosban végzett felmérésről tartott előadást Mr. Xavier Bonnefoy úr.

 

Előadását követően került bemutatásra az 1971-72-ben végrehajtott budapesti patkánymentesítés és az azt követő patkánymentesség fenntartási munkálatok, illetve ezen munkálatok ellenőrzésének három évtizedes tapasztalatai.

 

Az előbbiről dr. Bajomi Dániel a Bábolna Bio Kft. ügyvezető igazgatója, az utóbbiról pedig dr. Szántai Károly az ÁNTSZ Fővárosi Intézetének osztályvezető főorvosa tartott előadást. A két, egymáshoz szorosan kapcsolódó előadás egységesen hangsúlyozta, hogy ez az akció a magyar közegészségügy egyik sikertörténete. A WHO patkányirtással kapcsolatos kiadványában beszámolt a budapesti patkánymentesítésről és az azt követő, folyamatos fenntartási munkálatokról. Ezt a világon a legjobban szervezett és hosszú távú akcióként mutatta be, ahol a dokumentáltság és az ellenőrzés is igen magas színvonalú.

 

A három szakaszban elvégzett, majdnem két évig tartó deratizáció rágcsálóirtó szer és szerelvény felhasználásának számadatai megdöbbentették a nagy számú hallgatóságot. Képet kaphattunk a fenntartási munkálatok szükségességéről is, amely szerint a deratizáció csak akkor kifizetődő, ha hosszú távon megőrizhető a patkánymentes állapot. A fenntartás ellenőrzési rendszere biztosítja a rejtett patkánygóc, vagy a bevándorlás, behurcolás következtében újonnan keletkező fertőzöttség azonnali felszámolását.

 

Az elmúlt három évtizedben a patkánymentes állapot fenntartásának ellenőrzésére a Fővárosi KÖJÁL (ma az ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete) kapott megbízást. Dr. Szántai Károly főorvos elmondta, hogy az ellenőrzések elsősorban a Bábolna Bio Kft. által végzett munka hatékonyságára, a biztonsági előírások betartatására és a technológiára terjedtek ki. Ezen túlmenően az Intézet minden hónapban, a patkányfertőzöttség meghatározása érdekében egy tetszés szerint kiválasztott közigazgatási kerületben reprezentatív minősítő vizsgálatot végez. A minősítő vizsgálatok részint objektív mérőmódszerekkel, másrészt az objektumok képviselőinek a patkány előfordulására vonatkozó, jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozatai alapján történnek. Ez mintegy évi 4.000 mérőhely létesítését jelenti. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján az elmúlt évtizedek alatt valamennyi vizsgált kerületben a maradék patkánypopuláció a határérték alattinak bizonyult.

 

Dr. Szántai Károly beszámolt még az elmúlt évek problémáiról is, amely szerint egyre több az illegális hulladéklerakó, nem mindig szabályszerű az állattartás és a parkokban, hidak alatt élő hajléktalanok száma is egyre nő. Ezek a helyek potenciális veszélyforrást jelentenek a patkányok megtelepedése és elszaporodása szempontjából.

 

A Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal képviselője, Dr. Orosz Júlia az előadásokat követően hangsúlyozta a közös cél elérése érdekében kifejtett évtizedes, hatékony munkát és a korrekt együttműködést.

 

Papp György