Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Beszámoló a MaKOSZ közgyűléséről

A MaKOSZ májusi Közgyűlése passzívra sikerült. Az időben megküldött meghívólevelek (135 db) ellenére mindössze tizenhatan jelentek meg. Mivel a Közgyűlés így nem volt határozatképes, 10,00 órától Daru János, a Bábolna Bio Kft. Igazgatóhelyettese tartott előadást: “Madarak elleni védekezési lehetőségek és rendszerek “ címmel, majd 10,30 órakor ismételt Közgyűlésre került sor. A jelenlévők egyhangúlag megbízták Dr. Karádi Mártát a jegyzőkönyv vezetésével, Gálffy Györgyöt pedig jegyzőkönyv hitelesítésével.

Dr. Bajomi Dániel elnök elmondta, hogy a 2004. május 9-én megtartott közgyűlés óta a MaKOSZ nyolc jogszabálytervezetet véleményezett, a következők szerint: PIC eljárással érintett veszélyes anyagok, egészségügyi szakmai jegyzék, államigazgatási eljárásokért fizetendő díjak, veszélyes anyagok kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályai, előterjesztés a Rotterdami Egyezmény kihirdetéséről, rákkeltő anyagok elleni védekezés, orvostechnikai eszközök és vizsgálati készítmények klinikai alkalmazása, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörével összefüggő kormányrendeletek módosítása, egészségügyi gázmesteri tevékenység. Ezen kívül komoly erőfeszítések történtek a 90/2003-as ún. élelmiszer higiénés rendelet, és a 18/1998-as ún. járványügyi rendelet harmonizálása érdekében.

Az érdekvédelem területén a Real Quality Consulting RQC-MKSZ-2 pályázatával kapcsolatban 2005. február 16-án levélben hívtuk fel a cég figyelmét, hogy „feltételezhető a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek megsértése azáltal, hogy az egyébként a törvény hatálya alá tartozó beszerzésekre közbeszerzési eljárás mellőzésével kerül sor.” A Real Quality Consulting cég ügyvezetője 2005. március 1-i válaszlevelében úgy nyilatkozott: „A közbeszerzés cégünkre nem vonatkozik, mivel szolgáltatás értékbeni támogatásról beszéltünk.” Újabb, 2005. április 1-i levelünkben felhívtuk a cég figyelmét, hogy „a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya a szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatokra is kiterjed…”, valamint „… amennyiben a kifogásolt pályázati rendszer jelenlegi formában történő folytatására sor kerül, az illetékes szerveknél haladéktalanul megtesszük a szükséges lépéseket.”

Az eltelt egy év során az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet és az ÁNTSZ Fővárosi Intézete közreműkődésével szakmai napok megtartására került sor a régiók hatósági állatorvosai és közegészségügyi szakemberei részére. Ezek a szakmai napok továbbképzésként foghatók fel. Köszönet illeti Dr. Szántai Károly osztályvezetőt, aki magára vállalta a rendezvények megszervezését a megyei ÁNTSZ-ekben, és Markója Tamást a színvonalas eszközbemutatók megszervezéséért.
2004. szeptember 20-24. között, Egerben a Hunguest Hotel Flórában került sor a MaKOSZ XIV. Országos Konferenciájára, ahol három külföldi, és húsz magyar előadás hangzott el.

2005. március 7-én, Budapesten, a Hunguest Hotel Platanusban Mr. Jackson Chan, a Hong Kong-i Kártevőirtó Szövetség elnöke, az Ázsiai és Óceániai Kártevőirtó Szövetségek Föderációjának ügyvezető igazgatója tartott előadást.

2005. március 25-én, szintén Budapesten került megrendezésre a MaSZOSZ első konferenciájára, ahol hét magyar előadás hangzott el. (???)

Dr. Bajomi Dániel beszámolója után Vogronics László főtitkár tartotta meg beszámolóját. A főtitkár elmondta, hogy a MaKOSZ-nak jelenleg 135 tagja van: egyéni vállalkozók, mellékfolalkozású válalalkozók, szakvállalatok és egyéni tagok.

A MaKOSZ irodájában dolgozó Udvariné Szabó Mária betegsége miatt nem tudta folytani a munkát, így 2004 decemberétől új kolléganő, dr. Karádi Márta intézi a MaKOSZ mindennapi ügyeit. Honlapunk megfrissült és napra készen közli a MaKOSZ-ban történő eseményeket.

Sajnos a tagdíjakat néhányan évek óta nem fizetik, és ez a tény hátrányosan befolyásolja a MaKOSZ működését. A 2004 évi terv és tény adatok a következöképen alakultak:
Bevételek: a tervezettnél kevesebb tagdíj folyt be, a rendezvény bevétele is kevesebb volt. A jegyzetek eladása több pénzt hozott, a hirdetések bevétele szintén kevesebbnek mondható. Pályázatokból 800.000,- Ft-ot kaptunk.
Kiadások: a tervezetthez képest nőtt a kiadás, ami indokolt. Drasztikusan növekedtek a postai költségek, az irodaszerek árai, a banki költségek, valamint az internet költsége is emelkedett. Jelentős költség a CEPA tagdíj és a rendezvényekre meghívott, külföldi előadók költsége. A kiadásokban az irodabérletnél, berendezésnél egyelőre nincs változás. A kiadások közé tartoznak még az újság, a nyomdai költségek, a reprezentáció, az ügyvédi díj, a fordítás, a tender és a pályázati díjak.

A főtitkári beszámoló elfogadása után az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke, Bélai Gyula tartotta meg beszámolóját. A 2004 év könyvelését a Bizottság áttekintette és azt rendben találta. Reményét fejezte ki, hogy az átmeneti likviditási gondok az ÁFA visszatérítéssel rendbe fognak jönni. Felhívta a figyelmet, hogy a Bizottságnak jelenleg 2 tagja van, így egy harmadik tagot kell választani.

Az Ellenörző és Számvizsgáló Bizottság elnőkének beszámolóját 2 tartozkodás mellett, míg a 2004 évi mérleget a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Ezután került sor a 2005. évi költségvetés ismertetésére és elfogadására. A megjelentek a tagdíj mértékéről is szavaztak, és egyhangúlag megállapodtak abban, hogy a 2005 évi tagdíjak nem változnak.

A Közgyűlés sort kerített az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság harmadik tagjának megválasztására Papp György gázmester személyében, aki a Bábolna Bio Kft. Kártevőmentesítő és Higiénés Szolgáltatásának vezetője.

Több megtárgyalandó téma nem lévén, Dr. Bajomi Dániel elnök a Közgyűlést berekesztette.