Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Beszámoló a MaKOSZ választmányi üléséről

A Választmányi ülést Dr.Bajomi Dániel elnök nyitotta meg, ezután a jegyzőkönyv elkészítésére dr Karádi Mártát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Budai Zsuzsannát javasolta, amelyet a jelenlévők egyhangúan elfogadnak. A választmány kétharmados többsége 10 órakor nem jelent meg, de Dr. Bajomi Dániel kezdeményezésével egyetértve a jelenlévők megtartották az ülést.

Dr. Bajomi Dániel elmondta, hogy 2004 évben 6 db jogszabályt véleményezett a MaKOSZ, amelyekből 4 az egészségügyre vonatkozott, kettő pedig a kártevőirtással foglalkozott. Javaslatunk szerint a gázmesteri tanfolyam továbbképzése átkerülne az ETI-hez, hogy a képzés és a továbbképzés egy helyen folyjon.
A MESZK-nek elküldtük a javaslatunkat az együttműködés kialakításával és a gázmesteri képzéssel kapcsolatban. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium a MaKOSZ-t jelölte ki, hogy vegyen részt az egészségügyi gázmesterek és a kártevőirtó szakmunkások tanfolyamainak vizsgabizottságaiban.

 

A 90/2003–as ún. élelmiszer higiéniai rendelettel kapcsolatban szintén további javaslatokat tettünk. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal – egyeztetve az Országos Epidemiológiai Központtal – véleményezte a javaslatunkat, amely szerint 95 % -ban konszenzus alakult ki.

 

A 90/2003-as rendelet előírásai ellentétbe kerültek a 18/1998-as ún. Járványügyi rendelet kártevőirtásra vonatkozó részével.
Dr. Bajomi Dániel elnök bemutatkozó látogatást tett az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban, dr. Ócsai Lajosnál, aki dr. Vass Ádám utóda, és akivel sikerült megbeszélni a járványügyi rendeletet módosítását. A modósítási javaslat kidolgozásában Dr. Bajomi Dániel, Vogronics László, Bélai Gyula, Markója Tamás és Gálffy György vettek részt.

 

Dr. Bajomi Dániel beszámolt a MaKOSZ rendezvényekről, a Budapesten, Győrött, Szegeden, Miskolcon és Pécsett, az élelmiszereket veszélyeztető egészségügyi kártevők elleni védekezés témakörében megrendezett regionális szakmai előadássorozatról.
A MaSZOSZ márciusban megtartotta az évadnyitó űlését, amelyen sajnálatosan nagyon kevesen vettek részt.

 

A Honkongi Kártevőirtó Szövetség képviselője márciusban tájékoztatást adott a MaKOSZ tagok részére a Honkongi kártevőirtásról, és nagy érdeklődéssel figyelte a patkányirtás területén Budapesten elért eredményeket.

 

2005. március 18-án Dr. Bajomi Dániel előadást tartott a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Biohazard panel szakbizottsága keretében, amelyen az élelmiszerbiztonság szempontjából végzendő kártevőirtás és szabályozás kérdését ismertette.

 

2005. július 10-13 között kerül lebonyolításra Szingapurban az 5. Nemzetközi Városi Kártevőirtási Konferencia. A Magyar Turizmus Rt. által kiírt Konferencia Nagyköveti Program kapcsán pályázatot nyújtottunk be a konferencián való részvételre, és sikerült 800.000,- Ft támogatást elnyernünk. Így Szingapurban Dr. Bajomi Dániel megtarthatja előadását, valamint a helyszínen lobbizhat a következő, 2008-ban megtartásra kerülő konferencia rendezési jogáért. Az útra a Választmányi ülés döntése alapján Bélai Gyula kiséri el.

 

2005. szeptember 5-8 között lesz Budapesten a XI. kerületi Flamenco szállóban az 5. Európai Gerinces Kártevőszabályozási Konferencia. A konferencia egyedülálló eseménye lesz, amikor az egyik angol (???) kutatócsoport megteszi bejelentését az antikoaguláns gén-szekvencia felfedezésére vonatkozóan. A magyar érdeklődő szakemberek a konferenciára napi jegyet vehetnek, amely a csütörtöki, gyakorlati kártevőirtással foglalkozó napra fog szólni és ezen a napon szinkron tolmácsolás is biztosítva lesz.

 

Vogronics László főtitkár beszámolt arról, hogy 2004. évben a betervezett rendezvények kevesebb bevételt hoztak a vártnál. A jegyzetek eladása örvendetesen nőtt, a hirdetések száma kevesebb. Az éves bevétel kevesebb a tervezettnél, a kiadások nagyobbak lettek az éves tervnél. A költségeket az adminisztráció, iroda bérleti dij, fenntartási költségek, telefon, internet postai költségek, reprezentáció, rendezvények, nyomda költségek alkották. A bevételnél – kiadásoknál jelentkező eltérés fő oka, hogy a pályázatok még nem kerültek elszámolásra.

 

Németh Mária