Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Egységessé tenni - CEPA European Pest Management Day

Egységessé tenni és vezetni - ez a CEPA üzenete

12 európai ország kártevőmentesítő iparának képviselői gyűltek össze Brüsszelben 2008. november 27-28-án, hogy részt vegyenek a második Európai Kártevőmentesítési Napon (European Pest Management Day – EPMD). A CEPA (az Európai Kártevőmentesítő Ipar Szövetsége) szervezésében a küldötteknek módja nyílt, hogy megismerhessék a CEPA legújabb kezdeményezéseit, és hogy tájékozódjanak az élelmiszeriparban végzett kártevőmentesítés növekvő nemzetközi szerepéről.

Rob Fryatt, a CEPA főtitkára nyitóbeszédében elmondta, hogy a CEPA legfőbb célja, hogy nyisson és befogadja a küldöttek elképzeléseit, hogy egységesen képviselje az ipart, hogy felkutassa a legjobb módszereket, és hogy módot adjon azok integrációjára az európai piacon. „Csak ezután lehetséges, hogy a CEPA elnyerje a jogot, hogy vezetővé váljon az európai kártevőmentesítő iparban.” – mondta Fryatt úr.

Az európai szakmai irányvonalak

Az egyik nemrégiben tett kezdeményezés, amiben a CEPA vezető szerepet játszott, egy olyan dokumentum kidol-gozása volt, amely lefedi a kártevő-mentesítő iparra vonatkozó szakmai irányvonalakat. Ez olyan tevékenységeket foglal magában, mint oktatás, dolgozók továbbképzése, termékhasználat és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás. Ezt az állásfoglalást 2008 áprilisában, Rómában írták alá, és a Róma Protokoll nevet kapta. Azóta számos nemzeti szövetség megvitatta és jóváhagyta. A következő lépés, amelyet Robert Stuyt, a CEPA elnöke hangsúlyozott, az Európai Standardizációs Intézettel (CEN) történő közös munka annak érdekében, hogy lefektessék az európai irányvonalat a kártevőmentesítő ipar működéséhez. „A CEN nagy örömmel dolgozik együtt a CEPA-val egy ilyen irányvonal lefektetésében. A kártevőmentesítő ipar lesz az első a szolgáltatói szektoron belül, amely ilyen irányvonalat kidolgoz.” – mondta Stuyt úr.

Ezt a véleményt ismételte meg Andrea Gulácsi, a CEN brüsszeli programigazgatója, amikor ismertette, hogy amint ez a munka megkezdődik, maga az ipar fog dönteni arról, hogy mit tartalmazzon és hogyan kerüljön alkalmazásra egy ilyen irányvonal. „Azoknak, akik egy ilyen irányvonalat kezdeményeznek, több felhatalmazásuk és több ráhatásuk van arra, hogy mit is tartalmazzon. Ha az ipar nem dönt, Brüsszel fogja megtenni.” – mondta Andrea Gulácsi. Mindazonáltal ez nem lesz gyors eljárás, mintegy három-négy évet fog igénybe venni, és számos technikai bizottságot és munkacsoportot kell majd bevonni a munkába.

Az EPMD második napján a központi hangsúly a kártevőmentesítésnek az élelmiszeriparban betöltött szerepére helyeződött. Ez is úttörő kezdeményezés volt, mivel először fordult elő, hogy az európai kártevőmentesítő ipar, mint egész, megvizsgálta ezt a mindinkább nemzetközivé váló szolgáltatási tevékenységet. Minden szemszöget megvizsgáltak – kezdve a technikai kártevőmentesítési kérdésekkel, a nemzetközi auditorokkal és tanácsadókkal történő együttműködésen keresztül a kiskereskedőkkel folytatott együttműködésig.

Frank Meek, az amerikai Orkin kártevőmentesítő cég nemzetközi technikai igazgatója az Ag Canada Gázosító Kézikönyv (szerkesztő: Ed Bono) adatait ismertette, amely kb. 48 %-ra becsüli a világ élelmiszerkészletében a kártevők által okozott kárt – aratás előtt vagy után. A továbbiakban elmondta: „Az élelmiszer feldolgozók felelőssége hogy biztonságos élelmiszert állítsanak elő. Ennek elérése érdekében az élelmiszer feldolgozók és a kártevőmentesítők között partnerséget kell kiépíteni.”

Ez a partnerség keresés a többi prezentációban is közös témaként köszönt vissza.

Gondolkodj úgy, mint egy kártevő

Egy másik, fejlesztésre váró téma az Integrált Kártevőmentesítés (IPM) volt. A kártevőmentesítésnek mostantól az átfogó higiéniai rendszer szerves részévé kell válnia. Ez a helyszín gondos szemrevételezésével kezdődik, majd a megfelelő megelőzési eljárások alkalmazásával folytatódik, ezután a lehetséges problémás kártevők beazonosítása, majd a probléma elemzése következik. Ezt követően a megfelelő kezelés kiválasztása, majd a megfigyelés (monitoring) következik, végül a minden részletre kiterjedő dokumentálás. Amint Meek úr találóan összefoglalta a kártevőirtó hozzáállását: „Gondolkodj úgy, mint egy kártevő.”

A tényt, hogy az élelmiszer előállítás és feldolgozás egyre inkább nemzetközi tevékenységgé válik, Deryck Tremble úr az AIB International európai regionális ügyvezető igazgatója is aláhúzta. Az AIB Internationalt 1919-ben alapította az észak-amerikai nagy- és kiskereskedelmi pékipar a pékek és élelmiszer feldolgozók technológiacsere központjaként. Az AIB International célja az élelmiszerlánc biztonságának megvédése, valamint nagyértékű technikai és oktatási programok nyújtása.

Manapság az Intézmény az élelmiszer feldolgozó, szállító, szolgáltató és kiskereskedelem sok szegmensét szolgálja világszerte. A cél az, hogy inkább partnerként, mint szabályozó erőként dolgozzon az ügyfelekkel, pl. olyan nemzetközi cégekkel, mint a Cargill, a McDonalds és a McCain. Európai irodájuk 1993-ban nyílt meg, és mára öt teljes időben dolgozó auditor tevékenykedik Kínában.

Az AIB-n belül folyó kártevőmentesítő tevékenységet 2009-től Integált Kártevőmentesítésnek (IPM) keresztelik át. Az ún. Egyesített Irányvonalak Felügyeletek Számára című dokumentum átdolgozott kiadása 2009 január 2-től lép életbe (a dokumentum letölthető az AIB honlapjáról. www.aibonline.org). A dokumentum az ICE – Identify, Control and Eliminate; azaz Beazonosítás, Ellenőrzés és Megsemmisítés koncepciót támogatja a kártevőmentesítés szempontjából.

Tremble úr megközelítését, miszerint partnerségben kell együtt dolgozni, a résztvevők melegen üdvözölték – mivel az előző auditorokat többnyire mint „ellenséget” tekintették, akik csak hibát keresnek a kártevőmentesítés gyakorlati folyamatában. Amikor Fryatt út megkérdezte Tremble urat, vajon részt venne-e más, hasonló kártevőmentesítés témájú összejöveteleken Európa-szerte, Tremble úr habozás nélkül igent mondott.

A professzionalizmus szükségessége

A konferencia végén Norman Rose úr, a konferencia elnöke, aki az Európai Üzleti Szolgáltatások Kerekasztalát képviselte, amely szervezetet az Európai Bizottság is elismer, mint a professzionális szolgáltató iparárak egységes hangját, összefoglalta azon kulcsüzeneteket, ismételten hangsúlyozva a professzionalizmus szükségességét. „Az irányvonalak alapvetőek. A CEN örömmel dolgozik együtt a CEPA-val, mivel az irányvonalak megalkotása alapként fog szolgálni más, Business2Business (üzlet az üzlethez) szolgáltató iparoknak. A profik partnerségben dolgoznak – és a partnerség az élelmiszeriparral létfontosságú”.

A konferencia alkalmából rendezett vacsorán Pierre Jacques urat nyugdíjba vonulása alkalmából Dr. Bajomi Dániel búcsúztatta, illetve részesítette hivatalos elismerésben. Jacques úr Belgiumban 32 éve foglalkozott kártevőmentesítéssel – nem csak saját cégét vezette, de a Belga Kártevőmentesítő Szövetség elnöke is volt sok-sok éven át, valamint a CEPA oszlopos tagja. Mr. Jacques a legutolsó aktív tag, aki a CEPA létrehozásában részt vett.

A CEPA következő gyűlése az Europest lesz, amelyre a 2009. évi PestEx alkalmával kerül sor, az ExCel kiállító központban, Londonban (U.K.).

2008. december 08.

A CEPA hivatalos közleményét Németh Mária fordította