Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Beszámoló a MaKOSZ október 19-i tisztújító közgyűléséről

A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége Tisztújító Közgyűlésére 2005. október 19-én, Szegeden, került sor, a Szövetség XV. Országos Konferenciája alkalmával.

 

Dr. Bajomi Dániel elnök a Választmány, illetve a főtitkár és az elnök nevében külön is megköszönte a bizalmat, amelyet a tagok az eddigi Választmánynak megszavaztak, majd átadta a szót a Jelölő Bizottság vezetőjének, Szabó Kálmánnak.

Szabó Kálmán a Jelölő Bizottság nevében a következő javaslatot tette az új Választmány tagjaira: - Dr. Bajomi Dániel, Bélai Gyula, Budai Zsuzsanna, Gálffy György, Gáspár János, Dr. Halász Dezső, Markója Tamás, Papp György, Szalai László, Dr. Szító András, Váczi József, Vogronics László. Ezen túlmenően jelölést kapott még Bödör János és Hekeli Valéria is.

 

Ezt követően Szabó Kálmán a jelölteket egyenként megkérdezte, elfogadják-e a jelöléseket. Ezt minden jelölt elfogadta, így rövid szünet után szavazólapok kiosztásra, kitöltésre, majd a Számláló Bizottság által megszámlálásra kerültek.

 

Lehoczky János, mint a Számláló Bizottság tagja ismertette, hogy 29 érvényes szavazólap érkezett vissza, ebből 26 teljes egyetértést tartalmazott.

 

Dr. Karádi Márta ismertette a szavazás eredményét amely szerint a jelenlegi Választmány tagjai pozíciójukban megerősítést nyertek, vagyis ők kerültek újraválasztásra.

 

Dr. Bajomi Dániel minden választmányi tag nevében megköszönte az ismét megszavazott bizalmat, és a Tisztújító Közgyűlést lezárta.