Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

A 2007. évi légi csípőszúnyog-irtás aktuális kérdései (Dr. Erdős Gy. – Dr. Szlobodik J.)

Az Országos Epidemiológiai Központ Dezinszekciós és deratizációs osztályának jelen közleményében – miután a 2007. évi Tájékoztató megjelenése az ÁNTSZ-hálózat átszervezése és jogszabályi változások miatt csak kora őszre várható – részben a 2007. évi szervezett szúnyogirtásban bekövetkezett változások (szerválaszték, bejelentési kötelezettség) aktuás helyzetéről adunk áttekintést, részben pedig (különösen a 2006. év tapasztalatai alapján) az elvégzett kezelésekről küldendő beszámolók összeállításának néhány lényeges szempontjára hívjuk fel a figyelmet.

1. Szervezett védekezésre alkalmazható készítmények

Erről az alábbi táblázatok adnak áttekintést.

ENGEDÉLYEZETT SZÚNYOGLÁRVA-IRTÓ SZEREK

(Hatóanyag: Bacillus thuringiensis var. israensis Berner H-14)

A tenyészőhely (víz)
típusa

Kijuttatási mennyiség

TEKNAR HP-D (l/ha)

BIOBAC-B
5 GR

P99

VECTOBAC

CORABAC

(kg/ha)

12 AS (l/ha)

G (kg/ha)

L
(l/ha)

G
(kg/ha)

hatóanyag-mennyiség
(ITU/mg)

1200

500

240

1200

200

1000

200

tiszta
(tavak, árterületek)

0,5-0,75

4-5

2-4

0,35-0,7

2-4

0,6-0,8

2-4

kevéssé szennyezett (láp, mocsár)

0,75-1,25

8-10

4-6

0,6-1,2

4-6

0,7-1,0

4-6

erősen szennyezett
(agyaggödrök stb.)

1,25-2

10-15

6-14

1-2,4

6-14

0,9-1,2

6-14

ENGEDÉLYEZETT ULV-KÉSZÍTMÉNYEK

A készítmény
megnevezése

Gyártó-Forgalmazó

Hatóanyag-mennyiség (%)

A munkaoldat elkészítése
(készítmény + oldószer)

Kijuttatási mennyiség
(l/ha)

Kijuttatás járműve

     

hígítás nélkül

0,5-0,8

légi, földi

     

hígítás nélkül

0,5-0,8

légi, földi

     

hígítás nélkül

0,5-0,8

légi, földi

     

hígítás nélkül

0,5-0,8

légi, földi

     

1 ter

9 ter Processoel SN 90 vagy Telura 616
ipari fehérolaj

0,5-0,8

légi, földi

AQUA RESN SUPER

Bayer

10,8 permetrin +
0,15 S-bioalletrin

1 ter

5 ter víz

0,6

légi

1 ter

9 ter víz

0,5-2

földi

ENGEDÉLYEZETT MELEGKÖD-KÉPZŐ SZER

A készítmény

megnevezése

gyártója-forgalmazója

hatóanyag-mennyisége (%)

hígítási aránya
(készítmény + gázolaj)

RESN PREMIUM

Bayer

10,9 permetrin + 1,6 Esbiol

1 ter + 124 ter

A korábbi nyilvántartásból a következő készítmények kerültek törlésre: a diklórfosz (DDVP) hatóanyagú termékek felhasználási lehetősége 2007. január 1-től megszűnt, a korábban engedélyezett összes irtószer (köztük az UNITOX 14 ULV szúnyogirtó szer, UNITOX 100 SC melegköd-képző szer) forgalomba hozata engedélyét – az OEK javaslatára, toxikológiai okokból – az Országos Tisztifőorvosi Hivatal visszavonta; a Vectobac termékcsalád gyártója egyes készítmények (Vectobac CG szúnyoglárva-irtó granulátum, Vectobac TP szúnyoglárva-irtó koncentrátum) forgalmazását megszüntette. A Vectobac TP szúnyoglárva-irtó koncentrátum hiányában a korábban engedélyezett homokgranulátum elkészítésének és alkalmazásának lehetősége megszűnt.

2. A légi szúnyogirtás végrehajtásának, a szúnyogirtó szerek gyártásának/forgalmazásának és a beszámoló elkészítésének szempontjai

2006-ban a kezelésekkor, a szúnyogirtó szerek forgalmazásakor, illetve a beszámolók összeállításakor az alábbi – az 1997. évi CV (egészségügyi), illetve a 2000. évi XXV. (kémiai biztonsági) törvényt sértő – hiányosságok merültek fel:

a légi szúnyogirtást végző társas/egyéni vállalkozások az OTH kiadott határozatát figyelmen kívül hagyva, a tényeleges kezelések időpontjáról az ÁNTSZ illetékes megyei intézetét nem értesítették, amivel a helyszíni ellenőrzéseket ellehetetlenítették; egyes szúnyogirtó szereket előállítók/forgalmazók a terméket nem az adott készítményhez engedélyezett címkeferattal látták el, illetve ahhoz nem a megfelelő Biztonsági adatlapot mellékelték; a beszámolók: nem a tényelegesen alkalmazott készítményt (ULV-formulációt) tüntetik fel és az előírt határidőig nem érkeztek meg.

A felsoroltak kiiktatása érdekében az alábbiak figyelembe vételére hívjuk fel a figyelmet:

Jogszabály-változás

A bejelentési kötelezettséget a 33/2006. (VIII.23.) EüM rendelettel módosított 18/1998. (VI.3.) NM (járványügyi) rendelet 4. sz. mellékletének 2. pontja már egyértelműen rögzíti:

„2. Szúnyogok

Szúnyogirtó szer és szúnyoglárva-irtó szer légi úton csak az OTH engedélyével juttatható ki.
Légi úton történő szúnyogirtás és szúnyoglárva-irtás egészségügyi gázmester szakmai irányításával végezhető.
A légi úton történő szúnyoglárva-irtáshoz entomológiai szakképzettséggel rendelkező személy részvétele is szükséges.
Az engedélyes a kezelések tényeleges időpontjáról az ÁNTSZ területileg illetékes megyei/fővárosi intézetét legkésőbb a kezelések végrehajtása előtt 48 órával értesíteni köteles.”

Az ÁNTSZ megyei intézeteinek átszervezése miatt a kezelések időpontjairól a végrehajtás helye szerinti alábbi regionás intézeteket kell írásban (levélben, faxon, e-mailen) értesíteni:

ÁNTSZ Közép-Magyarországi Regionás Intézete (Illetékességi terület: Főváros és Pest megye)
1399 Budapest, Pf. 412. Tel.: 06-1-465-3800, Fax: 06-1-465-3853, e-mail titkarsag__kukac__fovaros.antsz.hu
ÁNTSZ Észak-Magyarországi Regionás Intézete (Illetékességi terület: Borsod Abaúj Zemplén, Heves és Nógrád megye)
3301 Eger, Pf. 56. Tel.: 06-36-511-910, Fax: 06-36-310-227, e-mail titkarsag__kukac__heves.antsz.hu
ÁNTSZ Dél-Dunántú Regionás Intézete (Illetékességi terület: Baranya, Somogy és Tolna megye)
7401 Kaposvár, Pf. 50. Tel.: 06-82-528-400, Fax: 06-82-319-444, e-mail titkarsag__kukac__somogy.antsz.hu
ÁNTSZ Közép-Dunántú Regionás Intézete (Illetékességi terület: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye)
8201 Veszprém, Pf. 207. Tel.: 06-88-424-2101, Fax: 06-88-425-484, e-mail titkarsag__kukac__veszprem.antsz.hu
ÁNTSZ Nyugat-Dunántú Regionás Intézete (Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye)
9002 Győr, Pf. 66. Tel.: 06-96-418-044, Fax: 06-96-418-068, e-mail titkarsag__kukac__gyor.antsz.hu
ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionás Intézete (Illetékességi terület: Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye)
5601 Békéscsaba, Pf. 77. Tel.: 06-66-540-690, Fax: 06-66-322-622, e-mail titkarsag__kukac__bekes.antsz.hu
ÁNTSZ Észak-Alföldi Regionás Intézete (Illetékességi terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
5000 Szolnok, Pf. 22. Tel.: 06-56-510-200, Fax: 06-56-422-244, e-mail titkarsag__kukac__szolnok.antsz.hu

Kémiai biztonság Az egészségügyi kártevőirtásban felhasználásra kerülő biocidek (így a szúnyogirtó szerek) felhasználása a 2000. évi XXV. (kémiai biztonsági) törvény hatálya alá tartozik. A helyszíni ellenőrzéseket ezért az ÁNTSz illetékes regionás intézeteinek a kémiai biztonsággal foglalkozó egységei végzik, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy: a csomagolás: milyen elnevezésű szúnyogirtó szert tartalmaz, az elnevezéssel azonos címkeferattal van-e ellátva, illetve a vevő/felhasználó rendelkezik-e a biocidhoz (készítményhez) előírt Biztonsági adatlappal.

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben szúnyogirtó szerek gyártása/ forgalmazása/felhasználása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, úgy az ellenőrző hatóság a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 189/2000. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni.

Beszámoló elkészítése Az országos helyzet áttekintése és a tapasztalatok reás értékelése érdekében az engedéllyel rendelkezők minden év október 15-ig az Országos Epidemiológiai Központ Dezinszekciós és deratizációs osztályának a következő adatokat kötelesek megküldeni: a ténylegesen elvégzett kezelések száma, a kezelt terület(ek) helye, nagysága és időpontja (imágóirtás és lárvairtás esetén külön-külön), az egyes helyeken egy-egy kezeléshez ténylegesen felhasznált készítmény (szúnyogirtó és/vagy szúnyoglárva-irtó szer) megnevezése és mennyisége (több készítmény alkalmazása esetén külön-külön), a kezelések hatékonyságának konkrét, %-os mérési eredményei az egyes területeken alkalmazott készítményekre (szúnyogirtó és/vagy szúnyoglárva-irtó szerre) vonatkozóan, a kezelések során szerzett tapasztalatok és javaslatok.

Amennyiben a beszámolók a megadott határidőig nem kerülnek beküldésre úgy felkérjük az ÁNTSZ regionás intézetének kémiai biztonsággal foglalkozó osztályát a beszámolók összegyűjtésére és továbbítására. Ugyancsak az ÁNTSZ regionás intézetének kémiai biztonsággal foglalkozó osztálya kap felkérést a kezelést végző társas/egyéni vállalkozás telephelyén levő, a Tájékoztatóban előírt dokumentációk ellenőrzésére, amennyiben a beszámolóban közölt, illetve az ÁNTSZ regionás által elvégzett ellenőrzésekről az OEK-hez küldött adatok között ellenmondás van.

Kérjük a légi szúnyogirtással foglalkozó társas/egyéni vállalkozásokat, hogy a 2007. évi tevékenységük során a fentieket figyelembe venni szíveskedjenek.

dr. Erdős Gyula és dr. Szlobodnyik Judit
Országos Epidemiológiai Központ