Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

KÁRTEVŐIRTÁS 2005/2. szám

Vezércikk (Vogronics László)

Szeszélyes nyarunk van/volt?

 

Mi is történt az utóbbi időben? Már megint drágább lett a benzin, az üzemanyag, olvasom a napi sajtóban. Mennyiben érint ez engem? - kérdezem magamtól. (Nagyon!) Más. Woody Allen új filmje a Melinda és Melinda két történetet mutat be, amit négy értelmiségi – nem rovarirtó – kelt életre egy sörözés alkalmával. Megint más. Az Illés együttes utoljára összeállt. A tengeren túlról: a Discovery felszállt és készül vissza. Egy kereskedelmi adón tippelni lehet, földre érnek élve az asztronauták igen vagy nem. Mire ez az újság megjelenik, tudni fogjuk.

Beszámoló a MaKOSZ választmányi üléséről

A Választmányi ülést Dr.Bajomi Dániel elnök nyitotta meg, ezután a jegyzőkönyv elkészítésére dr Karádi Mártát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Budai Zsuzsannát javasolta, amelyet a jelenlévők egyhangúan elfogadnak. A választmány kétharmados többsége 10 órakor nem jelent meg, de Dr. Bajomi Dániel kezdeményezésével egyetértve a jelenlévők megtartották az ülést.

Beszámoló a MaKOSZ közgyűléséről

A MaKOSZ májusi Közgyűlése passzívra sikerült. Az időben megküldött meghívólevelek (135 db) ellenére mindössze tizenhatan jelentek meg. Mivel a Közgyűlés így nem volt határozatképes, 10,00 órától Daru János, a Bábolna Bio Kft. Igazgatóhelyettese tartott előadást: “Madarak elleni védekezési lehetőségek és rendszerek “ címmel, majd 10,30 órakor ismételt Közgyűlésre került sor. A jelenlévők egyhangúlag megbízták Dr. Karádi Mártát a jegyzőkönyv vezetésével, Gálffy Györgyöt pedig jegyzőkönyv hitelesítésével.

Beszámoló a MaSZOSZ március 25-i konferenciájáról (Dr. Szító A.)

Szúnyogirtók szezon nyitó konferenciája és a szakma érdekvédelme

 

A Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége a MaKOSZ tagszövetségeként működik, és a szezon nyitó szakmai napját március 25-én rendezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kht épületében. A rendezvényre meghívást kaptak a szakmai felügyeleti szervek (ANTSZ, OEK), a szúnyogirtást végző kivitelezők, a szúnyogirtószer irtószer forgalmazók, a tevékenységre igényt tartó önkormányzatok képviselői és a kivitelezést irányító, ellenőrző szakértők.

Regionális szakmai előadássorozat az élelmiszereket veszélyeztető egészségügyi kártevők elleni védekezés témakörében (Dr. Szántai K.)

Formabontó szakmai rendezvény-sorozatra került sor az elmúlt év végén és az idén. Együttgondolkodásra, az eddigi tapasztalatok megbeszélésére hívtuk meg a régiók élelmiszer-hatósági ellenőrzést végző állat- és humán-egészségügyi szakemberek jeles képviselőit. Tevékenységük során ugyanis azt tapasztaltuk, hogy nem igazán ismeri a két hatóság az élelmiszereket veszélyeztető egészségügyi kártevők elleni védekezés korszerű elméletét és gyakorlatát. A kártevőirtást végzők pedig azt érzékelték, hogy a két hatóság szakemberei nem egyformán értelmezik a hatályos jogszabályokat: az egyik hatóság által előírt szerelvényeket pl. a másik, határozott intézkedéssel eltávolíttatja. A kivitelezők dolgát aztán tovább nehezítették az EU-s ellenőrök: tekintettel arra, hogy a kártevőirtás szabályozása jelenleg nemzeti keretek között történik, minden EU-s ellenőr saját hazája elvárásait kívánta nálunk is érvényesíteni.

Új módszertani levél a szúnyogok elleni védekezésről (Dr. Szlobodnyik J., Dr. Erdős Gy.)

dr. Szlobodnyik Judit, dr. Erdős Gyula
(„Johan Béla” Országos Epidemiológiai Központ, Budapest)
Új Módszertani levél a szúnyogok elleni védekezésről

Az egészségügyi kártevők elleni védekezés első Módszertani levele 2001-ben jelent meg. Már az első kiadványra érkező visszajelzések elgondolásunk helyességét igazolták, ezért azt sorozattá bővítettük.

A 2004. évi szervezett csípőszúnyog-irtás adatai (Zöldi Viktor)

Zöldi Viktor

(zoldiv__kukac__oek.antsz.hu)
Országos Epidemiológiai Központ (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.)

A közleményben a 2004-ben végzett, csípőszúnyog lárvák és imágók elleni szervezett védekezés légi illetve földi kezelésekre vonatkozó adatait ismertetjük. Az adatok a munkát kivitelező vállalkozások, a tevékenység monitorozásával megbízott cég és az ÁNTSZ megyei intézeteinek jelentéseiből származnak.

CEPA Sajtóközlemény (Németh M.)

Bővül az Európai Kártevőirtó Szövetség (CEPA)

Az Európai Unió (EU) bővülésével párhuzamosan az Európai Kártevőirtó Szövetségek Konföderációja (CEPA) szintén kibővült a közelmúltban. A tagság - melynek túlnyomó részét a nemzeti szövetségek adják – kibővítésre került néhány, az EU-hoz újonnan csatlakozott országtól érkezett jelentkezést követően, legutóbb éppen Lengyelországgal. Ezzel a CEPA tagjainak számát 22 országból 16 nemzeti szövetség és 6 olyan tagvállalat alkotja, ahol nincs nemzeti szövetség, három országot pedig kereskedelmi szervezetek képviselnek.

PestEx2005 – Birmingham, Egyesült Királyság

Idén június 7-én és 8-án, Birminghamban került meg-rendezésre az egyik leg-nagyobb kártevőszabályozás-sal kapcsolatos kiállítás. Ezt a lehetőséget kihasználva a CEPA jelenlévő vezetői egy megbeszélést kezdeményez-tek a vezető európai gyártókkal a CEPA munkájába való hathatósabb bevonás érdekében.

Megelőztük a Magyar miniszterelnököt Szingapúrban

Az 5. Nemzetközi Városi Kártevő Konferencia helyszínét Szingapúr biztosította, melyen Magyarországot Dr. Bajomi Dániel és jómagam képviseltük. E rövid utibeszámoló segítségével betekintést nyerhet a 2005. 07. 10 - 07. 13-ig tartó konferencia munkájába.

Hongkongi Kártevőirtó Szövetség látogatása a MaKOSZ-nál (Papp Gy.)

2005. március 7-8-án Jackson Chan úr a Hongkongi Kártevőirtó Szövetség elnöke, aki egy személyben az Ázsiai és Óceáni Kártevőirtó Szövetségek Föderá-ciójának (FAOPMA) ügyvezető igazgatója Budapestre látogatott a főváros patkánymentesítésének és a patkánymentes állapot hosszú távú fenntartásának megismerése, illetve tanulmányozása céljából. A MaKOSZ ezt az alkalmat felhasználva, felkérte Mr. Chan-t, hogy tagjai részére tartson tájékoztatót a két fenti Szövetség tevékenységéről. A rendezvényre 2005. március 7-én délután került sor a Hotel Platanusban. A több mint 30 fős hallgatóságnak az ülést dr. Bajomi Dániel a MaKOSZ elnöke vezette, illetve nyitotta meg.

Magyar Kártevőirtó Fórum Hong Kongban (Dr. Bajomi D.)

A Hong Kong-i Műszaki Egyetem és a Hong Kong-i Kártevőirtó Szövetség által közösen szervezett Pest Menedzsment Fórum megrendezésére 2005. július 15-én 10-15 óra között került sor a Hong Kong-i Műszaki Egyetem Chiang Chen Sudio Színháztermében, amelyre egyetlen meghívott előadóként Dr. Bajomi Dánielt, a Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének elnökét kérték fel. Az összejövetel célja az volt, hogy a kártevőirtásban alkalmazott legkorszerűbb technológiák és a biztonságos irtószerek ismertetésre kerüljenek a Hong Kong-i kártevőirtással foglalkozók, a téma iránt érdeklődők, valamint a média képviselői számára. A fórumon való részvétel ingyenes volt.

Meghívó az 5EVPMC „Gyakorlati kártevőirtási módszerek” szekcióülésre (DOC)

5EVPMC részletes programja

MaKOSZ XV. Országos Konferencia

Közérdekű tájékoztatás!

 

A sok telefonon történt megkeresésre, ezúton tájékoztatunk minden kedves Kollegánkat, hogy a Szövetség soron következő szokásos őszi rendezvényét

 

Szegeden, 2005. október 19-21-én

rendezi meg.

 

A konferencia témakörei kullancsokkal, a gerinces kártevőkről, madárvédelemmel és egyéb fontos jogszabályi kérdésekkel fog foglalkozni elsősorban.

 

A jelentkezési lapokat augusztus végén postázzuk ki.

 

Vogronics László
főtitkár

Hírek; Tallózás a hazai és nemzetközi médiából

Rendezvénynaptár

Hirdetések